Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11731
Title: Türkiye’nin farklı iklim koşullarında ısıl konfor sıcaklıklarına bağlı olarak konutların enerji performanslarının değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of building energy performance depending on thermal comfort temperatures at Turkey’s different climate conditions
Authors: Hancıoğlu Kuzgunkaya, Ebru
Yıldırım, Nurdan
Gökçen Akkurt, Gülden
Keywords: Isıl konfor
Enerji tüketimi
Bina enerji performansı
Klimatik zon
Issue Date: 2021
Abstract: Isıl konfor, insanın yapısı, yaşı, cinsiyeti gibi kişisel parametrelerin yanı sıra çevresel parametrelere de bağlıdır. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin çalışma şekli ve dış hava sıcaklıkları ısıl konfor için önemli parametrelerdir. Fanger deneysel çalışmalar sonucu “tahmini ortalama oy (PMV)” olarak adlandırılan bir gösterge oluşturmuş ve PMV=0’ı konfor için en iyi değer olarak belirlemiştir. Bu çalışmada, farklı iklim bölgelerinden dört il seçilerek, her bir il için ısıl konfor sıcaklıkları belirlenmiş ve bu ısıl konfor sıcaklıklarındaki enerji performansları değerlendirilmiştir. Isıtma ve soğutma sistemi için kişisel kontrole izin verilmeyen tam mekanik kontrollü sistem seçilmiş, kesikli ve sürekli rejim için hesaplamalar yapılmıştır. Çalışmada, konfor koşullarının PMV=0 olması durumunda enerji tüketimleri incelenerek iller arasındaki ısıl konfor memnuniyeti ve enerji tüketiminindeki farklılıklar saptanmaya çalışılmıştır. PMV değerlerinin istatistiksel analizinde, İzmir ili için kesikli rejimde çalışmanın sürekli rejime göre daha iyi olmasına rağmen İstanbul için sürekli rejimde konfor koşulları açısından daha iyi sonuçlar alınmıştır. Tüm illerde sürekli rejim uygulandığında birim enerji tüketiminde artış olduğu belirlenmiştir. Sürekli rejim, kesikli rejime göre ısıtma enerji tüketiminde % 4,5-6,2, soğutma enerji tüketiminde ise % 9,1-23,2 daha yüksektir.
Thermal comfort depends not only personal parameters such as the human physiology, age and gender but also environmental parameters. The operation mode of heating, cooling and air conditioning systems and outdoor temperatures are important parameters for thermal comfort. As a result of experimental studies, Fanger formed an indicator called the “Predicted Mean Vote (PMV) “ and determined PMV=0 as the best value for comfort. In this study, first case building envelope properties were determined for four different cities representing four climatic regions of Turkey. Then thermal comfort temperatures were determined for each city and finally energy performance of the case buildings were evaluated based on these thermal comfort temperatures. The HVAC system was chosen as full mechanically controlled without allowing any personal intervention, analysed for both intermittent and continuous regimes. The study aims to exhibit user satisfaction and energy consumption change for each city when PMV=0. Statistical analysis of PMV values showed that although intermittent regime for Izmir gives lower energy consumption, continuous regime is better for Istanbul. For all cities, continuous regime consumes 4,5-6,2% more energy (kWh/m²) for heating, 9,1-23,2% for cooling comparing with intermittent regime.
URI: https://doi.org/10.46399/muhendismakina 837904
https://hdl.handle.net/11147/11731
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/453634
ISSN: 1300-3402
Appears in Collections:Energy Systems Engineering / Enerji Sistemleri Mühendisliği
IZTECH Research Centers Collection / İYTE Araştırma Merkezleri Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
5f39f293-523d-43f7-aae2-d336b4adb9d1.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

3,208
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

70
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.