Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11748
Title: Synthesis and characterization of pollen extract mediated gold nanostructures
Other Titles: Polen özütü aracılı altın nanoparçacıkların sentezi ve karakterizasyonu
Authors: Bakar, Fatma
Sönmez, Hamide
Evecen, Senanur
Turan, Buse
Demir, Mehmet
Gümüş, Abdurrahman
Çeter, Talip
Yazgan, İdris
Keywords: Gold nanorods
Gold nanostructures
Pollen grain extract
Green synthesis
Issue Date: 2020
Publisher: Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: There is an increasing demand in the synthesis of shape and size-controlled gold nanostructures (Au NSs) with greener methods. Therefore, we aimed to synthesize differently shaped and sized Au NSs using a greener technique under ambient conditions. In this study, we utilized pollen extracts of Corylus avellana, Juniperus oxycedrus and Pinus nigra species (collected from Kastamonu region of Turkey) for the synthesis. The extraction was performed in water in order to recover water soluble content from the pollen grains. The extracts were used to stabilize, and shape/size direct the HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) buffer synthesized Au NSs. UV-vis, powder X-ray diffraction (PXRD), scanning electron microscopy (SEM) characterizations proved synthesis of spherical, anisotropic and large Au NSs with this benign approach. The obtained Au NSs were possible to separate small and large Au NSs through centrifugation. Chemistry of pollen extracts played key role on morphology and stability of the Au NSs. The findings, for the first time, is revealing the synthesis of large Au nanorod bundles (>300 nm) along with hexagonal and spherical Au NSs under ambient conditions using pollen grain extracts, whose maturation took 24h.
Altın nanoyapıların (AuNYların) morfoloji ve boyut kontrollü sentezlerinin yeşil kimya ile sentezine ihtiyaç giderek artmaktadır. O nedenle biz bu çalışma da AuNYlarının boyut ve morfoloji kontrollerinin oda şartlarında sentezini çalıştık. Kastamonu bölgesinden toplanan Corylus avellana, Juniperus oxycedrus ve Pinus nigra türlerine ait polen özütlerini kullanarak sentezler gerçekleştirildi. Polen tanelerinden özütleme saf su içerisinde gerçekleştirilerek su da çözünen bileşenlerin izolasyonu hedeflendi. Özütler, HEPES (4-(2-hidroksimetil)-1-piperazinetan sülfonik asit) tamponu aracılığıyla sentezlenmiş AuNYların kararlılığı ve şekil/boyut yönlendirilmesinde rol oynamıştır. UV-Vis, toz X-ışınları krınım tekniği ve taramalı elektron mikroskobu çalışmaları sentezlenen AuNYların sferik, anizotropik ve büyük yapı morfolojilerine sahip olduğunu göstermiştir. AuNYlar santrifüj kullanılarak boyutlarına göre ayrılmışlardır. Polen kimyasının sentezlenen AuNYların kararlılığı ve morfolojilerinde anahtar rol oynadıklarını göstermiştir. Araştırmalarımıza göre bu çalışma ile hekzagonal ve sferik AuNYlara ek olarak >300 nm nanorod demetlerin polen tane ekstraksiyonları ile oda sıcaklığında sentezi ilk defa gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen AuNYların morfolojik kararlılıkları 24 saat içerisinde tamamlanmıştır.
URI: https://doi.org/10.46810/tdfd.822928
https://hdl.handle.net/11147/11748
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/448315
ISSN: 2149-6366
2149-6366
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
8b5f77b5-7d89-4e17-91af-b6769265beb5.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

12
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.