Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11751
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTarakçı, Sedat-
dc.contributor.authorAldemir, Oğuzhan-
dc.contributor.authorIşık, Efe-
dc.contributor.authorÖzdemir, Serhan-
dc.date.accessioned2021-12-02T18:14:01Z-
dc.date.available2021-12-02T18:14:01Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1301-7985-
dc.identifier.issn2536-5142-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.25092/baunfbed.848871-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11751-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/432152-
dc.description.abstractKardan milleri motordan aldığı torku ve dönme hareketini akslar üzerinden arka tekerleklere ileten bir aktarma elemanıdır. Yüksek tork taşıma gereklilikleri nedeniyle alt parça tasarımları bu beklentilere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Taşıması beklenen tork kapasiteleri aracın motor torku, aracın kullanım yeri, şanzıman tipi gibi birçok faktöre bağlı olarak analitik bir yaklaşımla belirlenmektedir. Kardan milinin gerçek kullanım koşullarında karşılaması gereken tork seviyeleri ise ancak test ortamında kardan mili üzerinden gerinim verisinin toplanmasıyla ortaya çıkabilmektedir. Ticari olarak ulaşılabilen ölçüm sistemleri, kardan mili üzerinde ortaya çıkan torku ölçebilmemizi sağlasa da, bu sistemlerin yüksek maliyetleri ve saha koşullarında çalışmaya ve enstrümantasyona uygun olmamaları sahada bu ürünlerin kullanımını zorlaştırmaktadır. Belirli test rotalarında ve belli senaryoların koşturulmasında bu sistemlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, kardan mili üzerinden tork ölçümü gerçekleştirebilecek bir sistemin tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Böylece kardan miline entegre şekilde sahada koşabilecek ve anlık olarak ölçüm gerçekleştirebilecek düşük maliyetli bir ölçüm sistemi geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında sistemin ölçüm doğruluğu belirlemek amacıyla ürünün fonksiyonel limitlerine uygun değerler için statik torsiyon testleri gerçekleştirilmiştir. Test cihazı ve ölçüm sistemi tekrarlayan testlerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda ölçüm sisteminden okunan tork değerlerinin test cihazından uygulanan değerlerle maksimum %5’lik bir hata payı içinde uyumlu olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe driveshafts are responsible for transmitting power and rotational movement from the engine to the rear axles. Driveshaft’s subcomponents are designed to fullfill high torque transmission requirements. Expected torque tranmission capability is calculated analitically regarding engine torque, transmission type and type of vehicle. However actual torque transmission level can only be detected by data acqusition from driveshaft in test applications. Although COTS measurement systems allow us to measure the torque generated on the drivehshaft, these systems are expensive and instrumentation of these system are not suitable to operate in field conditions. These systems are required for change test routes and for running certain scenarios. In this study, the design and the production of a system in order measuring torque on driveshaft has been realized. Thus, a low-cost measurement system that can run on the field which is integrated with the drivehaft and take measurements instantly has been developed. Static torsion tests were carried out for values that are in accordance with the functional limits of the driveshaft for the measurement accuracy. The results of verified test bench and measuring system were compared with repeated tests. Comparisons show that the torque values read from the measuring system appears to be compatible with the values applied by the verified test system within a 5% margin of error.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi-
dc.relation.ispartofBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKardan milien_US
dc.subjectTork ölçümü-
dc.subjectStatik torsiyon testi-
dc.titleKardan mili üzerinden tork ölçme sistemi tasarımı ve üretimien_US
dc.title.alternativeDesign and production of a torque measurement system on a driveshaften_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorTarakçı, Sedat-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage234en_US
dc.identifier.endpage242en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.25092/baunfbed.848871-
dc.identifier.trdizinid432152en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
ca022ac5-c4d2-455c-84c1-ee3e3.pdf597.6 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

174
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

110
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.