Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11787
Title: Üst ekstremite hareket kabiliyeti değerlendirmesi için yeni bir sistem tasarımı
Other Titles: Design of a new system for upper extremity movement ability assessment
Authors: Çizmecioğulları, Serkan
Mihçin, Şenay
Akan, Aydın
Koçak, Mertcan
Tosun, Aliye
Keywords: Shoulder
Elbow
ROM
Measurement
Validity
Repeatibility
Publisher: IEEE
Abstract: One of the methods used in upper extremity function assessment is the Range of Motion (ROM) measurements. In practice, these measurements are performed by a clinicians' personal observations and/or goniometric measurements. In these measurements, there are some problems related to repeatibility and reliability criterias. In this study, a novel system which contains only a single camera to perform ROM calculations objectively in upper extremity is suggested. For this purpose shoulder and elbow flexion movements were recorded and analyzed. The system was compared with which was known as a Gold Standard system. The nine male and nine female volunteers were participated in the study. Kinect camera was used to record movements of upper limb. The Kinect camera results were compared with that of OptiTrack camera system. The shoulder and elbow flexion angles were computed for both systems. The agreement between the two systems were examined statistically by using the computed ROM values. Bland-Altman plots revealed the agreement within 95% interval of confidence, between the two systems for shoulder flexion and elbow flexion in both males and females. This study provides evidence for the suitability of the proposed system for a clinical work.
Üst ekstremite fonksiyon değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi de Eklem Hareket Açıklığı (EHA) ölçümleridir. Günümüzde bu ölçümler klinisyenin gözlemsel değerlendirmesine ve/veya gonyometrik ölçümlere dayanmaktadır. Bu ölçümlerde tekrarlanabilirlik ve güvenilirlik açısından problemler mevcuttur. Bu çalışmada üst ektremitede EHA ölçümlerinin sayısal değerlendirilmesine bağlı olarak objektif çıkarımlar yapılmasını sağlayabilecek tek kameralı bir sistem önerilmiştir. Bireylerin omuz ve dirsek fleksiyonu hareketleri kaydedilmiştir. Eş zamanlı olarak “Altın Standart” olarak OptiTrack sistemi ile de yapılan hareketler kayıt altına alınmıştır ve analiz edilmiştir. Çalışmaya 9 erkek ve 9 kadın birey katılmıştır. Hareketlerin kaydedilmesi için Kinect kamera kullanılmıştır. Kinect kamera OptiTrack sistemi ile karşılaştırılmıştır. Omuz ve dirsek fleksiyonu açıları her iki sistem ile hesaplanmıştır. Hesaplanan açılar kullanılarak her iki sistemin uyumu istatiksel olarak incelenmiştir. Bland- Altman yöntemi kullanılarak yapılan analizlerde hem erkek hem de kadın bireylerde omuz fleksiyonu ve dirsek fleksiyonu hareketleri açısından %95 güven aralığında her iki kameranın birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma önerilen sistemin klinik tanı için güvenirliğine dair delil teşkil etmektedir.
Description: 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) -- OCT 05-07, 2020 -- ELECTR NETWORK -- Istanbul Medipol Univ
URI: https://hdl.handle.net/11147/11787
ISBN: 978-1-7281-7206-4
ISSN: 2165-0608
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Design_of_a_New_System.pdf510.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

252
checked on Jul 1, 2024

Download(s)

140
checked on Jul 1, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.