Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11927
Title: Katlanabilir mafsallı kafes direklerin katlanma oranlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi ve yeni bir tasarım yönteminin araştırılması
Other Titles: Examining the factors affecting the packing ratio of deployable articulated truss masts and investigation of a new design method
Authors: Cebeci, Yunus
Demirel, Murat
Kiper, Gökhan
01. Izmir Institute of Technology
01. Izmir Institute of Technology
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Uydu mekanizmaları
Katlanabilir yapılar
Katlanabilir direkler
Issue Date: 2021
Publisher: Makina Teorisi Derneği
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı uzay uygulamalarında kullanılan katlanabilir mafsallı kafes direklerin katlanma oranına etki eden parametrelerini incelemek ve katlanma oranını artırıcı iyileştirmeler üzerine araştırmalar yapmaktır. Çalışma kapsamında katlanabilir mafsallı kafes direkleri oluşturan yapılar incelenmiş ve tasarımda kritik rol oynayan uzunluklar belirlenerek ve uzuvlar üzerinde iyileştirme yöntemleri önerilerek katlanma oranının artırılması hedeflenmiştir. Önerilen yöntem ile ön çalışmalar yapılarak literatürdeki benzer katlanabilir direklere kıyasla daha fazla katlanma oranının elde edildiği gösterilmiştir.
The objective of this study is to investigate the factors which affect the packing ratio of deployable articulated truss masts and new design methods for increasing the packing ratio. First, the components forming the deployable articulated truss masts are explained and the parameters for the design of these structures are determined in order to enhance the packing ratio via new design methods. Finally, an increased packing ratio compared to similar ones in the literature is obtained by applying the proposed method.
Description: UMTS 2021 20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu 15-17 Eylül / Diyarbakır
URI: https://hdl.handle.net/11147/11927
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katlanabilir mafsallı kafes .pdfConference Object2.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

628
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

126
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.