Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11927
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCebeci, Yunusen_US
dc.contributor.authorDemirel, Muraten_US
dc.contributor.authorKiper, Gökhanen_US
dc.date.accessioned2022-01-21T08:04:37Z-
dc.date.available2022-01-21T08:04:37Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11927-
dc.descriptionUMTS 2021 20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu 15-17 Eylül / Diyarbakıren_US
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı uzay uygulamalarında kullanılan katlanabilir mafsallı kafes direklerin katlanma oranına etki eden parametrelerini incelemek ve katlanma oranını artırıcı iyileştirmeler üzerine araştırmalar yapmaktır. Çalışma kapsamında katlanabilir mafsallı kafes direkleri oluşturan yapılar incelenmiş ve tasarımda kritik rol oynayan uzunluklar belirlenerek ve uzuvlar üzerinde iyileştirme yöntemleri önerilerek katlanma oranının artırılması hedeflenmiştir. Önerilen yöntem ile ön çalışmalar yapılarak literatürdeki benzer katlanabilir direklere kıyasla daha fazla katlanma oranının elde edildiği gösterilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe objective of this study is to investigate the factors which affect the packing ratio of deployable articulated truss masts and new design methods for increasing the packing ratio. First, the components forming the deployable articulated truss masts are explained and the parameters for the design of these structures are determined in order to enhance the packing ratio via new design methods. Finally, an increased packing ratio compared to similar ones in the literature is obtained by applying the proposed method.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherMakina Teorisi Derneğien_US
dc.relationUydu Bileşenlerinin Konumlandırmasına Yönelik ve Yüksek Katlanma Oranına Sahip Katlanabilir Direk Mekanizmaları Tasarımıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUydu mekanizmalarıen_US
dc.subjectKatlanabilir yapılaren_US
dc.subjectKatlanabilir direkleren_US
dc.titleKatlanabilir mafsallı kafes direklerin katlanma oranlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi ve yeni bir tasarım yönteminin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeExamining the factors affecting the packing ratio of deployable articulated truss masts and investigation of a new design methoden_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.authorid0000-0003-0722-582Xen_US
dc.authorid0000-0001-8793-724Xen_US
dc.institutionauthorCebeci, Yunusen_US
dc.institutionauthorDemirel, Muraten_US
dc.institutionauthorKiper, Gökhanen_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.conferenceUMTS 2021 20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumuen_US
dc.relation.publication20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS 2021) Bildiri Kitabıen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.relation.isbn978-605-84220-6-3en_US
dc.description.startpage17en_US
dc.description.endpage23en_US
dc.relation.grantno120M812en_US
local.message.claim2023-09-09T21:20:15.677+0300|||rp05102|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None*
local.message.claim2023-09-09T21:20:18.534+0300|||rp05102|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None*
local.message.claim2023-09-09T21:20:18.534+0300|||rp05102|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None*
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeConference Object-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katlanabilir mafsallı kafes .pdfConference Object2.14 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

662
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

164
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.