Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11953
Title: Multidisciplinary collaboration in the current architecture, engineering, and construction education of Ethiopia
Other Titles: Etiyopya'nın güncel mimarlık, mühendislik ve inşaat eğitiminde çok disiplinli işbirliği
Authors: Çavka, Hasan Burak
Tadesse, Nebiat Sentayehu
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Multidisciplinary collaboration
Multidisciplinary education system
Ethiopia
Issue Date: Dec-2021
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: The architecture, engineering, and construction (AEC) industry realize the significance of multidisciplinary collaboration, and as a result, the industry has been improving its work trends towards a more collaborative way. However, such improvement has not yet been fully adopted in the academic sector. Since universities are one of the main resources for the job positions in the industry, the current state of curriculum plays an important role in preparing future practitioners and helping to change the industry to a more collaborative trend. Therefore, understanding how multidisciplinary collaboration is being addressed in the curriculum is essential. The purpose of this research is to investigate if a multidisciplinary collaborative approach is being addressed in the current Ethiopian AEC education sector towards the enhancement of collaborative, communicative, and coordinative skills of the students. Data is collected from multiple sources by using different collection methods in order to have a comprehensive understanding of the existing curriculum. Addis Ababa University (AAU), the first university in Ethiopia with the highest number of students in the AEC faculties, is taken as a representative case study. A survey of the students, interviews with academicians, and a comprehensive curriculum review of the available AEC departments has been completed. The convergence triangulation method is used to analyze the data collected from various sources simultaneously. The results of the analysis indicate that various modules, courses, and programs are available that help the students acquire cross-disciplinary and theoretical knowledge, however not enough practical multidisciplinary activities are available. The research also provides insights on the potential of the current AEC curriculum towards achieving a multidisciplinary education system.
Mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) endüstrisi multidisipliner işbirliğinin öneminin farkındadır, sonuç olarak sektör daha işbirlikçi bir şekilde çalışma eğilimlerini geliştirmektedir. Ancak, bu tür bir gelişme akademik sektörde henüz tam olarak benimsenmemiştir. Üniversiteler sanayideki iş pozisyonları için ana kaynaklardan biri olduğundan, müfredatın mevcut durumu gelecekteki uygulayıcıların hazırlanmasında ve sektörün daha işbirlikçi bir eğilime değiştirilmesine yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, müfredatta multidisipliner işbirliğinin nasıl ele alındığını anlamak esastır. Bu araştırmanın amacı, mevcut Etiyopya AEC eğitim sektöründe öğrencilerin işbirlikçi, iletişimsel ve koordine edici becerilerinin geliştirilmesine yönelik multidisipliner işbirlikçi yaklaşımın ele alınıp alınmamasını araştırmaktır. Mevcut müfredat hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmak için farklı toplama yöntemleri kullanılarak birden fazla kaynaktan veri toplanır. Etiyopya'da AEC fakültelerinde en fazla öğrenciye sahip ilk üniversite olan Addis Ababa Üniversitesi (AAU) temsili vaka çalışması olarak alınıyor. Öğrencilerle ilgili bir anket, akademisyenlerle yapılan görüşmeler ve mevcut AEC bölümlerinin kapsamlı bir müfredat incelemesi tamamlandı. Yakınsama nirengi yöntemi, çeşitli kaynaklardan toplanan verileri aynı anda analiz etmek için kullanılır. Analiz sonucu, öğrencilerin disiplinler arası ve teorik bilgi edinmelerine yardımcı olan çeşitli modüllerin, derslerin ve programların mevcut olduğunu, ancak yeterli pratik multidisipliner aktivitenin mevcut olmadığını göstermektedir. Araştırma ayrıca mevcut AEC müfredatının multidisipliner bir eğitim sistemine ulaşma potansiyeli hakkında da fikir vermektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 93-96)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11953
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10435829.pdfMaster Thesis1.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

216
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

380
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.