Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11988
Title: Investigation on the liquefaction potential of sand-granulated rubber mixture that used around the buried pipes: Numerical modeling and developing
Other Titles: Gömülü borular etrafına yerleştirilen kum-lastik kırpıntı karışımlarında boru hareketinin incelenmesi: Nümerik modelleme ve geliştirme
Authors: Ecemiş Zeren, Nurhan
Valizadeh, Hadi
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Buried pipes uplift
Underground pipelines
Numerical analysis
Granulated rubber
Issue Date: Nov-2021
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Recently, the sand-granulated rubber mixture has been reported as a new soil improvement method that can be applied as a liquefaction mitigation filling material around the buried pipes. This study performed numerical modeling of liquefaction potential of tire-derived granulated rubber–sand mixture used around the buried pipes by the FLAC 2D software. The effects of pipe size, burial depth, and shaking intensity on the pipe uplift and the liquefaction potential of the sand-tire derived granulated rubber mixture placed around the buried pipes were investigated using the finite difference method. Furthermore, UBCSAND advanced soil constitutive model was used for liquefaction analysis. First, the result of 1-g shaking table tests was utilized for the verification of the numerical analysis. Comparing the numerical results and the experimental measurements showed that the numerical simulation using the UBCSAND constitutive model could accurately estimate the liquefaction-induced uplift of the buried pipes as well as the related failure. Then, a parametric study was conducted to investigate the effects of the pipe diameter, pipe depth, and the maximum acceleration on pipe uplift and liquefaction potential when the sand-granulated rubber mixture was placed as the filling material. Eventually, an analytical formula was proposed to estimate the liquefaction-induced uplift of buried pipes, and the soil failure mode was categorized according to the pipe's burial depth.
Son zamanlarda, gömülü boruların çevresinde sıvılaşmayı azaltan dolgu malzemesi olarak uygulanabilen yeni bir zemin iyileştirme yöntemi olarak kum-granüle kauçuk karışımı rapor edilmiştir. Bu çalışma, gömülü boruların çevresinde kullanılan lastikten türetilen granüle kauçuk-kum karışımının sıvılaşma potansiyelinin FLAC 2D yazılımı ile sayısal modellemesini gerçekleştirdi. Boru ebadı, gömme derinliği ve sarsıntı yoğunluğunun borunun yükselmesi üzerindeki etkileri ve gömülü boruların etrafına yerleştirilen kum-lastik türevi granüle kauçuk karışımının sıvılaşma potansiyeli sonlu farklar yöntemi kullanılarak araştırıldı. Ayrıca, sıvılaşma analizi için UBCSAND gelişmiş zemin kurucu modeli kullanılmıştır. İlk olarak, sayısal analizin doğrulanması için 1-g sarsma tablası testlerinin sonucu kullanılmıştır. Sayısal sonuçların ve deneysel ölçümlerin karşılaştırılması, UBCSAND kurucu modelini kullanan sayısal simülasyonun, gömülü boruların sıvılaşma kaynaklı yükselmeyi ve ilgili arızayı doğru bir şekilde tahmin edebileceğini gösterdi. Daha sonra, dolgu malzemesi olarak kum-granüle kauçuk karışımı yerleştirildiğinde boru çapı, boru derinliği ve maksimum ivmenin boru kaldırma ve sıvılaşma potansiyeli üzerindeki etkilerini araştırmak için parametrik bir çalışma yapılmıştır. Sonunda, gömülü boruların sıvılaşma kaynaklı yükselmeyi tahmin etmek için analitik bir formül önerildi ve zemin kırılma modu, borunun gömme derinliğine göre kategorize edildi.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 113-123)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11988
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10439272.pdfMaster Thesis6.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.