Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11994
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAktaş, Enginen_US
dc.contributor.authorŞeker, Öncelen_US
dc.date.accessioned2022-03-10T08:55:45Z-
dc.date.available2022-03-10T08:55:45Z-
dc.date.issued2021-12en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11994-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2021en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 86-89)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractIn steel structural analyses, beam to column connections is traditionally fully pinned or fully rigid. In the analysis assumption, moment (rigid) connections are assumed not to undergo rotation, and shear (pinned) connections can't transfer moment. These classifications do not represent actual connection behavior. Moment (rigid) connections have some relative flexibilities to rotate, and shear (pinned) connections have some capacity to transfer moment. In the light of these actual connection capabilities, another type of connection called partially restrained (PR) or semi-rigid connection is introduced. This study focuses on the behavior of bolted top, and seat angle with double web angle (TSADWA) connection using finite element method (FEM) software (ANSYS) to obtain moment-rotation curves, including geometrical and mechanical properties of the connection and adaptation of the PR connection behavior into the planar frame is performed for performance analysis through SAP2000 software by considering current codes and literature. Azizinamini's (Azizinamini, 1985) experimental and Frye and Morris's (Frye & Morris, 1975) mathematical moment-rotation curves are used to compare with the curves produced in the ANSYS to validate the feasibility of the finite element based PR connection models. A portal frame model with an 8S10 PR connection in the SAP2000 for performance analysis is also compared with the ANSYS portal frame model to demonstrate the correlation between the push-over analysesto reduce the margin of error. Although there is a lack of experimental information on the TSADWA connected frame models, results show that semi-rigid connection models and their usage on the steel frames can propose a reliable and practical methodology for the analysis process.en_US
dc.description.abstractÇelik yapı analizlerinde, kiriş-kolon bağlantıları geleneksel olarak tamamen pimli veya tamamen rijit olarak kabul edilir. Analiz varsayımında, dönmeye izin vermeyen moment (rijit) bağlantıları ve moment aktarmayan kesme (pimli) bağlantıları kullanılır. Bu sınıflandırmalar gerçek bağlantı davranışını temsil etmez. Aslında, moment (rijit) bağlantıların göreli dönme esneklikleri varken, kesme (pimli) bağlantıların moment aktarma kapasiteleri vardır. Bu gerçek bağlantı davranışı ışığında, kısmen kısıtlı veya yarı rijit bağlantı olarak adlandırılan başka bir bağlantı türü tanıtılmıştır. Bu çalışma; cıvatalı üst, alt ve gövdede çift korniyerli (ÜAKGÇK) yarı-rijit bağlantının geometrik ve mekanik özelliklerini içeren moment-dönme eğrilerini sonlu eleman yazılımı (ANSYS) ile oluşturmaya, bu eğrileri düzlemsel çerçeveler üzerinde kullanarak çelik çerçevelerin performans kapasitelerini elde etmeye dayanmaktadır. Gerçekleştirilen çerçeve analizleri, güncel yönetmelikler ve literatür bilgisi dikkate alınarak statik itme analiz yöntemi ile SAP2000 yazılımı aracılığıyla yapılmıştır. Bu süreç içerisinde, Azizinamini'nin (Azizinamini, 1985) deneysel, Frye ve Morris'in (Frye & Morris, 1975) matematiksel moment-dönme eğrileri sonlu eleman yazılımı (ANSYS) kullanılarak oluşturulan bağlantı modellerinin uygulanabilirliğini teyit etmek için kullanılmıştır. Performans analizi için 8S10 bağlantılı yarı-rijit bir portal çerçeve SAP2000 yazılımında modellenerek ANSYS yazılımında oluşturulan çerçeve modeli ile karşılaştırılmış, bu modeller arasındaki bağlılaşım irdelenerek hata payını azaltmak amaçlanmıştır. Çerçeve analizleri ile ilgili deneysel verilerin yokluğuna rağmen elde edilen sonuçlar yarı-rijit bağlantıların sonlu elemanlar aracılığıyla modellenebileceğini ve bu modellerin çerçeve analizleri içerisinde kullanılabileceğini göstermekte, analiz süreci için pratik ve güvenilir bir metodoloji önermektedir.en_US
dc.format.extentxiii, 89 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSteel framing (Buildingen_US
dc.subjectFinite element modelen_US
dc.subjectTSADWAen_US
dc.subjectSAP2000en_US
dc.titleA practical finite element model of tsadwa type semi-rigid connections for push-over analysis of steel frames in SAP2000en_US
dc.title.alternativeÇelik çerçevelerin SAP2000'de itme analizi için üakgçk tipi yarı rijit bağlantıların pratik bir sonlu eleman modelien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Civil Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10186209.pdfMaster Thesis3.24 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,460
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

1,756
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.