Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12008
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEmrullahoğlu, Mustafaen_US
dc.contributor.authorCebeci, Mirayen_US
dc.date.accessioned2022-03-16T07:58:57Z-
dc.date.available2022-03-16T07:58:57Z-
dc.date.issued2021-12en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12008-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Chemistry, Izmir, 2021en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 33-36)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractGiven the severely toxic effects of heavy metals on living systems and the environment in general, identifying and quantifying heavy metal ions in synthetic samples and in vivo are highly significant activities. One such heavy metal, cadmium, allows only a low level of tolerable exposure and can thus have fatal consequences or cause critical health problems such as ostial disorders, nephrotic syndromes, various types of cancer even in extremely low concentrations. Although several standard techniques for detecting cadmium have been used, including atomic absorption and emission spectroscopy and inductively coupled plasma mass spectrometry, all of them require complex instruments that are also expensive, time-consuming to use, and hardly portable. For that reason, sensitive, selective, less labour-intensive methods of detecting cadmium ions are greatly needed. In response, fluorogenic or chromogenic methods afford high analyte sensitivity and selectivity, easy sample preparation, and easy monitoring, all with affordable instrumentation. Against that background, this thesis reports the design, synthesis, and development of a fluorescent molecular sensor that can detect Cd2+ ions within spectroscopic behavior and living cells. In the design, based on the mechanism of intramolecular charge transfer (ICT), borondipyrromethene (BODIPY) dye was used as a signal reporter due to its unique properties, and di-(2-picolyl)amine (DPA) was chosen to represent the recognition unit. Altogether, the sensor offers rapid response, high selectivity, and high sensitivity in detecting Cd ions is reversible with the aid of CN- and can be used to efficiently image Cd2+ species in vitro.en_US
dc.description.abstractAğır metallerin canlı sistemler ve genel olarak çevre üzerindeki ciddi toksik etkileri göz önüne alındığında, ağır metal iyonlarının sentetik numunelerde ve in vivo olarak tanımlanması ve ölçülmesi oldukça önemli faaliyetlerdir. Böyle bir ağır metal olan kadmiyum, yalnızca düşük düzeyde tolere edilebilir maruziyete izin verir ve bu nedenle ölümcül sonuçlara yol açabilir veya aşırı düşük konsantrasyonlarda bile ostial bozukluklar, nefrotik sendromlar, çeşitli kanser türleri gibi kritik sağlık sorunlarına neden olabilir. Kadmiyumu saptamak için atomik absorpsiyon ve emisyon spektroskopisi ve indüksiyonla birleşmiş plazma kütle spektrometrisi dahil olmak üzere birkaç standart teknik kullanılmış olmasına rağmen, bunların tümü aynı zamanda pahalı, kullanımı zaman alıcı ve zor taşınabilir olan karmaşık aletler gerektirir. Bu nedenle, kadmiyum iyonlarını saptamak için hassas, seçici, daha az emek yoğun yöntemlere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Buna karşı, florojenik veya kromojenik yöntemler, tümü uygun fiyatlı enstrümantasyonla yüksek analit duyarlılığı ve seçiciliği, kolay numune hazırlama ve kolay izleme sağlar. Bu bağlamda, bu tez, spektroskopik davranış ve canlı hücreler içindeki Cd2+ iyonlarını tespit edebilen bir floresan moleküler sensörün tasarımını, sentezini ve gelişimini rapor eder. Molekül içi yük transferi (ICT) mekanizmasına dayanan tasarımda, benzersiz özelliklerinden dolayı sinyal algılayıcı olarak borondipirrometen (BODIPY) boyası kullanılmış ve di-(2-pikolil)amin (DPA) seçilmiştir. Toplamda, sensör hızlı tepki, yüksek seçicilik ve Cd iyonlarının tespitinde yüksek hassasiyet sunar ve CN- yardımıyla tersine çevrilebilir ve Cd2+ türlerini in vitro olarak verimli bir şekilde görüntülemek için kullanılabilir.en_US
dc.format.extentxi, 39 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.relationFloresan Altın İyon Algılayıcıları: Tasarım, Sentez ve Görüntülemeen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectBODIPYen_US
dc.subjectCadmium ionsen_US
dc.subjectDetection of ionsen_US
dc.subjectFluorescent probesen_US
dc.titleDesign and synthesis of a BODIPY based probe for cadmium ionsen_US
dc.title.alternativeKadmiyum iyonları için BODIPY bazlı algılayıcının tasarımı ve sentezien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0003-2962-8398en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemistryen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.relation.grantno118Z418en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10431329.pdfMaster Thesis3.04 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

800
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

54
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.