Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12013
Title: An inquiry into the adoption process of building information modeling in architectural practice
Other Titles: Mimarlık pratiğinde yapı bilgi modellemesine geçişte adaptasyon süreci
Authors: Doğan, Fehmi
Çavka, Hasan Burak
Baçnak, Tuğçe Zeynep
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Building Information Modeling
Technology adoption
BIM adoption
Architectural practice
Issue Date: Dec-2021
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Architectural practice went through various changes in time to adopt emerging technologies. Current and developing Building Information Modelling (BIM) technologies enables the integration of project partners in early phases of a project life cycle, differing from traditional project delivery processes. Since BIM impacts people, process, and technology (PPT), the adoption of BIM invites radical transformations in these aspects. The aim of this study is to investigate BIM adoption in small design offices from a socio-technical perspective by focusing on individuals' experiences to analyze the motivation for BIM adoption, the factors in adoption, and the strategies through which BIM is integrated into the architectural design processes. Case study analysis is used as the research method and data was collected through five interviews from two offices. Afterwards, analytical coding was implemented to analyze the data. Findings demonstrated that the level of BIM adoption is related to the coevolution of PPT. The inefficient workflow of previous processes was found to be the main motivation for BIM adoption. Whereas the impact of people was a major factor in the adoption phases on the strategies for adoption and barriers in adoption were mainly human related. People were a critical factor in making the decision to go through the adoption. Technological aspects, instead, were considered later when the decision on adoption was given. These findings showed that the impacts of BIM adoption factors, PPT, vary throughout the BIM adoption phases. The major human-based issues in early phases of adoption showed that to implement BIM in current workflows a socio-technical approach is essential.
Mimari pratiği, ortaya çıkan yeni teknolojileri benimsemek için zaman içinde çeşitli değişikliklerden geçmiştir. Bir trend olarak, Yapı Bilgi Modellemesi (YBM), bir projenin tüm paydaşları için geleneksel proje teslim süreçlerinden farklı olarak proje yaşam döngüsünün erken aşamalarında proje ortaklarının entegrasyonunu sağlayan ortak bir 3B dijital çalışma ortamı sağlar. Bu nedenle mevcut çalışmalarda BIM hem bir teknoloji hem de bir süreç olarak görülmektedir. YBM'nin insanları, süreçleri ve teknolojiyi (PPT) etkilemesi nedeniyle, YBM'nin benimsenmesi bu yönlerde radikal dönüşümleri davet etmektedir. Bu çalışmanın amacı, YBM'yi benimseme motivasyonunu, benimsemedeki faktörleri ve YBM'nin farklı mimari tasarım süreçlerine entegre edildiği stratejileri analiz etmek için bireylerin deneyimlerine odaklanarak küçük tasarım ofislerinde YBM'nin kabulünü sosyo-teknik bir bakış açısıyla incelemektir. Yöntem olarak vaka çalışması analizi tercih edilmiş ve veriler iki ofisten beş farklı katılımcı ile gerçekleştirilen röportajalar yoluyla toplanmıştır. Daha sonra verileri analiz etmek için analitik kodlama uygulanmıştır. Bulgular, YBM'nin benimsenme seviyesinin PPT'nin birlikte evrimi ile ilgili olduğunu göstermiştir. Zamana dayalı bir bakış açısıyla, önceki iş akışının verimsiz süreçleri, YBM öncesi aşamada benimseme için ana motivasyonu olarak analiz edilmiştir. İnsan faktörü, benimseme aşamalarındaki stratejiler üzerinde önemli bir faktörken, bu aşamadaki engellerin de esas olarak insanlarla ilgili olduğu görülmüştür. İnsanlar, YBM'yi benimseme kararının verilmesinde kritik bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yansıra teknolojik faktörler, YBM'nin uygulanması kararı verildiğinde ve ofislerde YBM'nin benimsenmesi kabul edildiğinde daha fazla dikkate alınmaya başlanmıştır. Bu bulgular, YBM benimseme faktörlerinin (PPT) etkilerinin YBM'yi benimsenme aşamaları boyunca değişiklik gösterdiğini göstermiştir. Benimseme sürecinin erken aşamalarındaki başlıca insan temelli sorunlar, mevcut iş akışlarında YBM'yi uygulamak için sosyo-teknik bir yaklaşımın gerekli olduğunu göstermiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 87-92)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/12013
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10219894.pdfMaster Thesis3.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

10
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.