Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12015
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇiftçioğlu, Muhsinen_US
dc.contributor.authorEkerler, Denizen_US
dc.date.accessioned2022-03-18T08:41:59Z-
dc.date.available2022-03-18T08:41:59Z-
dc.date.issued2022-01en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12015-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg4FxOKnw6Rbr5vtxhH77FX9dZYcsUHUwNS431MqRqiF4-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Chemical Engineering, Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 68-70)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThe printing ink industry is increasingly facing challenges in terms of high manufacturing costs and quality requirements. Rheological properties of the inks must be better understood for the development of production and application processes. Effects of pigment and dispersant content, varnish/solvent ratio, grinding medium, grinding time and storage period on rheological and printed optical properties were investigated for carbon black inks in this thesis work. The viscosity of the dispersant free ink was higher than inks with dispersant. The viscosity of the dispersant-free ink increased after three months storage whereas the viscosity of the dispersant-containing ink remained almost constant. Pigment content or V/S ratio increase resulted in higher viscosities. Grinding with 0.5 mm beads provided a finer size distribution and lower viscosities than ink ground with 0.8 mm beads. Longer grinding time increased the ink viscosities at pigment contents over 20 wt%. Thixotropy of dispersant free ink was determined to be about 12 times higher than 0.5 wt% dispersant containing ink. The thixotropy area of the 30 wt% pigment containing ink was determined to be five times higher than that of 25 wt% pigment containing ink. The thixotropy of the 25 wt% pigmented ink increased when the grinding time was changed from 30 to 60 minutes. Inks with coarser particle size distribution had higher thixotropy. Loss tangent (G''/G') at 10 Hz was used to create a correlation with color strength. Color strength of 14 out of 16 inks was determined higher with lower loss tangent values. Inks containing dispersant, higher pigment contents, varnish/solvent ratios close to one, increasing grinding time at higher pigment content increased the color strengths in printings.en_US
dc.description.abstractMürekkep endüstrisi yüksek üretim maliyetleri ve kalite gereksinimleri sebebiyle giderek artan zorluklarla karşılaşmaktadır. Mürekkeplerin reolojik özellikleri, mürekkep üretim ve uygulama proseslerinin geliştirilmesi için, daha iyi anlaşılmalıdır. Bu tez çalışmasında, pigment oranı, dağıtıcı oranı, vernik/çözücü oranı, öğütme ortamı, ezme süresi ve saklama periyodunun hem reolojik hem de basılmış optik özellikler üzerindeki etkileri karbon karası mürekkepler için araştırıldı. Dağıtıcı içeriğinin arttırılmasıyla, mürekkeplerin viskozitesi düştü ve kayma hızı arttıkça viskozitesi azaldı. Dağıtıcı içermeyen mürekkebin viskozitesi üç aylık depolamadan sonra arttı halbuki dağıtıcı içeren dispersiyonun viskozitesi yaklaşık sabit kaldı. Pigment içeriği veya V/S oranı artışı, daha yüksek viskozitelerle sonuçlandı. 0.5 mm'lik bilyeler ile ezme, 0.8 mm'lik bilyelerle ezmeye göre daha ince boyut dağılımı ve daha düşük viskozite sağladı. Daha fazla ezme süresi kütlece % 20'den yüksek pigment oranlarında viskoziteyi arttırdı. Dağıtıcı içermeyen mürekkebin tiksotropisinin, ağırlıkça % 0.5 dağıtıcı içerene göre 10 kat daha yüksek olduğu belirlendi. Ağırlıkça % 30 pigment içeren mürekkebin tiksotropik alanının, ağırlıkça %25 pigment içeren mürekkebe göre beş kat daha yüksek olduğu belirlendi. Ağırlıkça %25 pigment içeren mürekkebin tiksotropisi, öğütme süresi 30 dakikadan 60 dakikaya çıkarıldığında arttı. Daha büyük partikül boyutu dağılımına sahip mürekkepler daha yüksek tiksotropiye sahipti. Renk şiddeti ile bir korelasyon oluşturmak için 10 Hz'deki kayıp tanjantı (G''/G') kullanıldı. 16 mürekkepten 14'ünün renk şiddeti, daha düşük kayıp tanjant değerleriyle daha yüksek olarak belirlendi. Dispersant içeren mürekkepler, daha yüksek pigment içeriği, bire yakın vernik/solvent oranları, daha yüksek pigment içeriğinde öğütme süresinin artması baskılarda renk kuvvetlerini artırdı.en_US
dc.format.extentxii, 70 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCarbon-blacken_US
dc.subjectInksen_US
dc.subjectRheological propertiesen_US
dc.subjectInk industryen_US
dc.titleRheological behavior of carbon black inksen_US
dc.title.alternativeKarbon karası mürekkeplerin reolojik davranışlarıen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-5873-4221en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemical Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.identifier.yoktezid706114en_US
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10437696.pdfMaster Thesis1.55 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

2,966
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

1,350
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.