Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12020
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞenol, Fatmaen_US
dc.contributor.authorŞahin, Fatma Nuren_US
dc.date.accessioned2022-03-22T07:39:20Z-
dc.date.available2022-03-22T07:39:20Z-
dc.date.issued2021-12en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12020-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2021en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 94-106)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and English-
dc.description.abstractThe study examines how adolescents use urban public spaces and what kind of urban spaces they want. It details the social and physical environmental characteristics affecting the uses of public spaces and user perceptions of 15-18 years old students in the central settlement of Menderes District of the Izmir Province. This is a critical subject needed for an investigation. Public spaces are one of the common areas for the socialization and personal development of adolescents. Various studies have determined that adolescents' use of public spaces (e.g., streets, squares, parks) has differences from the general public use. Adolescents use public spaces to improve their relations with their surroundings, socialize with their peers and participate in various activities. They participate in friend-group activities, such as talking, chatting, resting, having fun, spending time with friends, playing games, meeting, hanging out, and so on. Although there is an increasing number of studies abroad, there is an important literature gap about characteristics affecting adolescents' use of public spaces in Turkey. In addition to many social characteristics (such as meeting with peers, feel free), adolescents' perceptions of the physical characteristics of the built environment (such as being an accessible, natural, and clean environment) are some of the essential characteristics that shape their use of public space. For this reason, the needs of adolescents must meet to achieve the necessary gains to complete their social development healthily and become well-developed adults in the future. However, studies on spatial possibilities are lacking that allow the realization of activities that meet these needs. This study aims to determine the social and physical characteristics affecting adolescents' use and perceptions of public spaces. This thesis developed as research about 15-18 years old high school students about their preferences and usage experiences in urban public spaces in the city center of Menderes District of İzmir. The differences in the uses and preferences of adolescents in using public spaces should reflect in the physical designs and plans of residential areas. Finally, it develops recommendations and strategies for the physical design of the public open spaces for adolescents.en_US
dc.description.abstractAraştırma, ergenlerin kentsel kamusal alanları nasıl kullandıklarını ve ne tür kentsel alanlar istediklerini incelemektedir. İzmir İli, Menderes İlçesi, merkez yerleşim yerindeki 15-18 yaş arası öğrencilerin kamusal alan kullanımlarını ve kullanıcı algılarını etkileyen sosyal ve fiziksel çevre özelliklerini detaylandırmaktadır. Bu konu, araştırılması gereken kritik bir konudur. Kamusal alanlar, ergenlerin sosyalleşmeleri ve kişisel gelişimleri için ortak alanlardan biridir. Çeşitli araştırmalar, ergenlerin kamusal alanları (örneğin; sokaklar, meydanlar, parklar) kullanımının genel kamusal kullanımdan farklı olduğunu belirlemiştir. Ergenler, çevreleriyle ilişkilerini geliştirmek, akranlarıyla sosyalleşmek ve çeşitli etkinliklere katılmak için kamusal alanları kullanırlar. Konuşmak, sohbet etmek, dinlenmek, eğlenmek, arkadaşlarla vakit geçirmek, oyun oynamak, buluşmak, takılmak gibi arkadaş grubu etkinliklerine katılırlar. Yurtdışında giderek artan sayıda çalışma olmasına rağmen, Türkiye'de ergenlerin kamusal alan kullanımını etkileyen faktörler konususnda önemli bir literatür boşluğu bulunmaktadır. Birçok sosyal faktörün (akranlarla buluşma, kendini özgür hissetme gibi) yanı sıra, ergenlerin yapılı çevrenin fiziksel özelliklerine ilişkin algıları da (erişilebilir, doğal ve temiz bir çevre gibi) ergenlerin kamusal alan kullanımını şekillendiren temel faktörlerden bazılarıdır. Bu nedenle ergenlerin sosyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları ve gelecekte iyi birer yetişkin olabilmeleri için bu ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Ancak bu ihtiyaçları karşılayan etkinliklere olanak sağlayan mekânsal çalışmalar yetersizdir. Bu araştırma, ergenlerin kamusal alan kullanım ve algılarını etkileyen sosyal ve fiziksel özellikleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu tez, İzmir ili, Menderes ilçesi, kent merkezindeki kentsel kamusal alanlardaki algıları ve kullanım deneyimleri ile ilgili 15-18 yaşındaki lise öğrencilerinin araştırması olarak geliştirilmiştir. Ergenlerin kamusal alanları kullanım ve tercihlerindeki farklılıklar, yerleşim alanlarının fiziksel tasarımlarına ve planlarına yansıtılmalıdır. Son olarak, bu çalışma, ergenler için kamusal açık alanların fiziksel tasarımına yönelik öneriler ve stratejiler geliştirir.en_US
dc.format.extentx, 114 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUrban public spaceen_US
dc.subjectMenderes Districten_US
dc.subjectAdolescentsen_US
dc.subjectUrban teenagersen_US
dc.titleAdolescents' uses of urban public spaces: A case in Menderes (Izmir)en_US
dc.title.alternativeErgenlerin kentsel kamu alanlarını kullanımları: Menderes (İzmir) örneğien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-8574-1080en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, City and Regional Planningen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10173004.pdfMaster Thesis4.37 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

468
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

536
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.