Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12078
Title: Stormwater management and green infrastructure techniques for sustainable campus design
Other Titles: Sürdürülebilir kampüs tasarımı için yağmursuyu yönetimi ve yeşil altyapı teknikleri
Authors: Saygın, Nicel
Ulusoy, Pelin
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Green infrastructure
Water management
High performance landscape
Campus green spaces
Issue Date: 2011
Publisher: Gazi Üniversitesi
Abstract: This study focuses on sustainable water resources management among extensive sustainable campus design principles. Water is a non-renewable asset for our increasingly arid geography due to reasons such as global warming. The sustainable approach to water resources consists of reclamation and capture of rainwater/stormwater, treatment and reuse of wastewater, protection and enhancement of groundwater quality and natural water bodies (creeks, streams, rivers, lakes and others) and creating water-efficient landscapes. Green infrastructure systems provide natural drainage and infiltration, prevent floods, improve water quality, and enhance ground water. In this study rainwater/stormwater is treated as a non-renewable resource instead of wastewater. This water resource can be captured and reused for different purposes such as irrigation, groundwater recharge, green corridors and landscape amenity by integration of rainwater/stormwater features into the site design. This study develops strategies for use of green infrastructure systems and recommendations to guide the implementation of these strategies. As a case study, first the current state of stormwater sustainability at Izmir Institute of Technology (IYTE) Campus, located in Gulbahce-Urla (Izmir), is discussed. Then, to improve and sustain the hydrologic balance, green infrastructure best management practices (BMPs) for IYTE School of Architecture grounds are developed as a pilot study of an ongoing masters thesis.
İklim değişiklikleri ve çevresel etkilerin en aza indirgenmesi amaçlı olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı dünya genelinde üniversite kampüslerinin tasarımında etkin olarak rol oynamaktadır. Sürdürülebilir Kampüs kavramı ekolojik çevreye duyarlı ve çevreye olan etkilerini en aza indirgemeyi kendisine amaç edinmiş olan kampüsler için kullanılmaktadır. Bu çalışma geniş kapsamlı olan Sürdürülebilir Kampüs ilkeleri (etkin kaynak ve enerji kullanımı, atık yönetimi, geri dönüşümü olan malzeme kullanımı, su yönetimi, alternatif ulaşım yöntemleri gibi) içerisinden spesifik olarak su kaynakları yönetimi konusuna eğilmektedir. Küresel ısınma gibi nedenlerle gitgide kuraklaşan coğrafyamızda su kaynaklarının çok değerli olduğu bir gerçektir. Bu nedenle su yönetimi konusunun ön plana alınması kaçınılmazdır. Sürdürülebilir bir çevre için su yönetimi konusunun içerisinde yağmur sularının kazanılması, kullanılmış/atık suyun geri dönüştürülmesi, yeraltı sularının niteliklerinin korunması ve beslenmesi, doğal su koridorlarının (dere ve nehirler) korunması, sürdürülebilir peyzaj alanlarının oluşturulması, içilebilir suyun kullanımının minimize edilmesi gibi konular yer almaktadır. Yeşil Altyapı, yüzey suyu akışını geleneksel drenaj uygulamalarının oluşturduğu problemlerden (sel ve su baskınları, su kalitesinde bozulma, maliyet) sakınarak çevreyle uyumlu bir biçimde (doğal drenajı sağlar, su kalitesini artırır, sel ve su baskınlarını önler, yeraltı suyunu besler) ele alma yöntemidir. Bu çalışmada yağmur suyunun bir atık olarak sınıflandırılması yerine ekosisteme katkıda bulunacak ve yere düştüğü arazide farklı amaçlara (tuvalet rezervleri, sulama, rekreasyon koridorları, peyzaj elemanı vb) hizmet edecek biçimde geri kazandırılmasını sağlayacak az maliyetli ve yeşil altyapı elemanlarının kullanılması yönünde bir strateji geliştirilmiş ve bu stratejilerin uygulanmasında rehber oluşturacak öneriler üretilmiştir. Çalışma alanı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünün mevcut durumu yağmursuyu yönetimi açısından irdelenmiş ve henüz devam eden bir yüksek lisans tezinin pilot çalışması olarak İYTE Mimarlık Fakültesi için açık alan tasarımı ve altyapı uygulamaları konularında yeşil altyapı teknikleri önerileri geliştirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12078
Appears in Collections:City and Regional Planning / Şehir ve Bölge Planlama
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CampusDesing.pdfArticle (Makale)1.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Jun 17, 2023

Page view(s)

236
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

78
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.