Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12104
Title: Stab and ballistic performances of aramid fabrics impregnated with silica based shear thickening fluids
Other Titles: Silika esaslı kayma ile kalınlaşan sıvı emdirilmiş aramid kumaşların darbe ve balistik performansları
Authors: Çolpankan Güneş, Oylum
Yıldız, Sema
Güneş, Mehmet Deniz
Şenel, Fikret
Tanoğlu, Metin
Keywords: Aramid fabric
Shear thickening fluids
Stab resistance
Issue Date: 2021
Publisher: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Abstract: This study focuses on the production of aramid fabric with improved stab and ballistic resistances treated with shear thickening fluids (STFs). The STFs were prepared by homogenization of various amount of silica particles within the PEG and ethyl alcohol, drying, and grinding steps. The rheological measurements showed that the addition of silica nanoparticles into the PEG, shear thickening behavior was enhanced. As silica concentration increased, the interparticle forces increased and so the friction between particles greatly increased, causing an enhanced shear- thickening property. Quasi-static and dynamic stab resistance tests showed that increasing shear thickening response corresponded to increased stab performance in the STF/aramid targets as compared to untreated aramid fabric. Ballistic test results showed that there was an increment in the ballistic resistance between untreated fabric and STF/aramid composites. It was also found that the flexibility of STF/aramid targets did not decrease significantly compared to the untreated aramid fabric
Bu çalışma, kayma ile kalınlaşan sıvılar (KKSler) ile işlem görmüş gelişmiş bıçak ve balistik dirençlere sahip aramid kumaş üretimine odaklanmaktadır. KKSler, PEG ve etil alkol içinde silika parçacıklarının homojenleştirilmesi, kurutma ve öğütme aşamaları ile hazırlanmıştır. Reolojik ölçümler, silika nanopartiküllerin PEG'e eklenmesinin, kayma ile kalınlaşma davranışını arttığını göstermiştir. Silika konsantrasyonu arttıkça, partiküller arası kuvvetler artmakta ve bu da partiküller arasındaki sürtünmeyi büyük ölçüde arttıarak KKSlerin gelişmiş bir kayma ile kalınlaştırma özelliğine neden olmaktadır. Yarı statik ve dinamik bıçak direnç testleri, artan kayma ile kalınlaşma tepkisinin, KKS/ aramid hedeflerinde ham aramid kumaşa göre artan bıçak performansına karşılık geldiğini göstermiştir. Balistik test sonuçları, ham aramid kumaş ve STF/aramid hedefler arasındaki balistik dirençte artış olduğunu göstermiştir. Ayrıca, STF/aramid hedeflerin esnekliğinin de ham aramid kumaşa göre önemli bir ölçüde azalmadığı da görülmüştür.
URI: https://doi.org/10.28948/ngumuh.833741
https://hdl.handle.net/11147/12104
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/468973
ISSN: 2564-6605
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf862.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.