Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12105
Title: Yeni geliştirilen NUMEXO2 dijital elektronik ile EXOGAM2 dedektörünün K-parametresine bağlı enerji çözünürlüğü
Other Titles: Energy resolution dependent on K-parameter of EXOGAM2 detector with newly developed NUMEXO2 digital electronics
Authors: Bozkurt, Vakkas
Ertürk, Sefa
Şahin, Elif
Issue Date: 2020
Publisher: Süleyman Demirel Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, yeni geliştirilen dijital elektronik NUMEXO2 ile EXOGAM2(EXOtic GAMma array spectrometer) dedektörünün K-Parametrelerine (sayım oranını optimize eden Trapezoidal filtre sistemi) bağlı enerji çözünürlüğü için 152Eu radyoaktif kaynak kullanılarak ölçüm ve analiz yapılmıştır. Yapılan bu deneysel çalışma Fransa’da bulunan GANIL (Grand Accelerature National d’Ions Lourd) nükleer araştırma merkezinde gerçekleştirilmiştir. Düşük ve yüksek gama enerji seviyesine sahip 152Eu radyoaktif kaynak kullanılarak farklı K-parametreleri için gerçekleştirilen ölçüm ve analiz sonuçları iki EXOGAM2 dedektörü için gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir K-parametresi uygulamadan birinci EXOGAM2 dedektörü için FWHM ile ifade edilen çözünürlük değerleri sırası ile (344,278 keV) için 2,357, (1408,006 keV) için 2,820 olarak ölçülürken, ikinci EXOGAM2 dedektörü için ise sırasıyla 2,451 ve 2,975 olarak ölçülmüştür. Aynı yöntem kullanılarak farklı K-Parametrelerine (K=2µs, K=5µs ve K=10µs) bağlı olarak EXOGAM2 dedektörleri için enerji çözünürlükleri elde edilmiştir.
In this study, energy resolution dependent on K-Parameters (Trapezoidal filter system optimizing the count rate) of EXOGAM2 detector with newly developed NUMEXO2 digital electronics using 152Eu radioactive source measured and analysed. This experimental study was carried out at the GANIL (Grand Accelerature National d'Ions Lourd) nuclear research center in France. The measurement and analysis results for different K parameters using a 152Eu radioactive source with low and high gamma energy levels were performed for two EXOGAM2 detectors. Without applying any K parameter, the resolution values expressed by FWHM for the first EXOGAM2 detector are measured as 2.360 for (344.278 keV), 2.820 for (1408.006 keV) and 2.451 and 2.975 for the second EXOGAM2 detector, respectively. By using the same procedures energy resolutions of EXOGAM2 detectors obtained for different K-Parameters (K=2µs, K=5µs and K=10µs).
URI: https://doi.org/10.29233/sdufeffd.799021
https://hdl.handle.net/11147/12105
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/464455
ISSN: 1306-7575
Appears in Collections:Physics / Fizik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf520.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

334
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

336
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.