Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12106
Title: Helyum atomunun ikili uyarılma-iyonlaşma rezonans profillerinin 10o-80o açı aralığındaki değişimlerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of double excitation- ionization resonance profiles of helium atom at 10o-80o angular range
Authors: Kayar, Nurçin
Özer, Zehra Nur
Issue Date: 2020
Publisher: Süleyman Demirel Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, elektron spektrometresi kullanılarak, Helyum (He) atomunun rezonans düzeylerinin açısal değişimleri ölçülmüştür. 200 eV enerjili elektron demeti, yüksek vakum ortamında He atomları ile çarpıştırılarak koparılan ve saçılan elektronlar dedekte edilmiştir. Elektron spektrometresi deney düzeneği; vakum sistemi, elektron tabancası, hedef gaz He, saçılan ve koparılan elektronları dedekte eden iki elektron enerji analizörü, elektron dedektörleri, sinyal işleme ünitesi ve Faraday Elektron Toplayıcıdan (FET) oluşmaktadır. Bu çalışmada, soygaz element serisinde olan Helyum atomunun kendiliğinden iyonlaşma enerji seviyeleri 10o-80o açı aralığında incelenmiştir. Enerji değerleri 32,5-35 eV olarak alınmıştır. Küçük açılarda rezonans profillerinin simetri durumlarının daha baskın olduğu görülürken, büyük açılara doğru kayıldıkça hem simetrik hem asimetrik yapıda oldukları görülmüştür.
In this work, the angular variations of the He atom for the resonance levels were experimentally measured by electron spectrometer. 200 eV energetic electron beam collided with Helium (He) gas in high vacuum and scattered electrons were detected. Measurements were taken for angular variation for fixed incident electron energy. The experimental setup in the electron collision laboratory consists of an electron gun, as target He atom, two electron energy analyzers, electron detectors, signal processing units and Faraday Electron Cup (FEC). Here, the auto ionization energy levels of the He atom (in the rare gas element series) for 10o-800 angular range were examined. Differential cross section measurements (DCS) of resonance energy levels were inspected for 32,5-35 eV. Although the symmetry states of resonance profiles are more dominant in the small angle range, both symmetrical and asymmetrical structures are observed for larger angles.
URI: https://doi.org/10.29233/sdufeffd.821479
https://hdl.handle.net/11147/12106
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/464450
ISSN: 1306-7575
Appears in Collections:Physics / Fizik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6,854
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

24
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.