Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12112
Title: Determining suitable regions for potential offshore wind farms in Bandırma Bay using multi-criteria-decision-making method
Other Titles: Çok-kriterli karar verme metodu kullanarak Bandırma Körfezinde uygun deniz üstü rüzgar enerji santral alanlarının tespiti
Authors: Karipoğlu, Fatih
Öztürk, Samet
Genç, Mustafa Serdar
Keywords: Wind energy
Offshore
Suitable site selection
Issue Date: 2021
Publisher: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Abstract: Wind energy is an environmentally friendly, profitable, and renewable energy resource. Wind energy eployment is increasing in the last two decades. In this paper, Bandırma bay which has a potential for offshore wind deployment is studied to determine the most suitable area in it and eventually potential offshore power capacity of the location is estimated. This study combines applications of Geographical Information System and Multi-Criteria- Decision-Making Methodology to obtain fast results supported with visual documentation. In this scope, eight standard criteria such as wind speed, water depth, bird migration lines are applied and nvestigated in detail by using Geographical Information System. It is found that there is sufficient wind speed t the shallow level of the sea. Consequently, two locations are found to be suitable; one is on the northwest and the other one is on the north east of Bandırma, with capacities of 72 MW and 48 MW, respectively.
Rüzgar enerjisi çevre dostu, karlı ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisi yayılımı son yirmi yılda artmaktadır. Bu çalışmada, deniz üstü rüzgar yayılımı potansiyeli olan Bandırma körfezi içindeki en uygun alanın belirlenmesi için çalışılmış ve sonuç olarak buradaki potansiyel deniz üstü güç kapasitesi tahmin dilmiştir. Bu çalışma, görsel ve hızlı analiz sonuçlarını elde etmek için Coğrafi Bilgi Sistemi ve Çok-Kriterli-Karar-Verme Metodolojisi metodlarını birlikte kullanmaktadır. Bu kapsamda rüzgar hızı, deniz derinliği, kuş göç hatları gibi sekiz standart kriter uygulanarak detaylı bir şekilde Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak incelenmektedir. Bandırma'nın deniz trafiği yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle uygun bölge seçiminde gemi rotaları önemli ölçüde rol oynarken, askeri bölgelere, haberleşme kablolarına ve turistik alanlara yakınlık uygun bölge seçiminde sonucu etkileyecek derecede değildir. Sonuç olarak, denizüstü rüzgar santrali kurulumu için iki konum uygun olarak bulunmuştur; biri kuzeybatıda, diğeri ise Bandırma körfezinin kuzey doğusunda, sırasıyla 72 MW ve 48 MW kapasitelidir.
URI: https://doi.org/10.46387/bjesr.900204
https://hdl.handle.net/11147/12112
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/494088
ISSN: 2687-4415
Appears in Collections:Energy Systems Engineering / Enerji Sistemleri Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.46387-bjesr.900204-1650898.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

164
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

26
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.