Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12119
Title: Türkiye’deki yazılım organizasyonlarının mikroservis tabanlı mimaride uyguladığı analiz ve tasarım yöntemleri üzerine bir araştırma
Other Titles: A survey on analysis and design practices of Turkish software organizations for microservice based architectures
Authors: Ünlü, Hüseyin
Bilgin, Burak
Demirörs, Onur
Keywords: Mikroservis
Bulut platformu
Yazılım tasarımı
Issue Date: 2021
Publisher: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Abstract: Günümüzde esnek, güvenilir ve duyarlı (responsive) yazılımlara olan talebin artması ve bu talebe karşılık verebilen internet altyapısının olması yeni nesil bulut uygulamalarının gelişmesine öncülük etmiştir. Bunun sonucunda, bulut tabanlı dağıtık web uygulamalarının birlikte çalışarak oluşturduğu mikroservis tabanlı mimari popülerlik kazanmıştır. Mikroservis tabanlı mimari oldukça yeni olup bu mimariyi kullanarak yazılım geliştiren firmaların kültürlerini değiştirme gerekliliği doğmuştur. Ancak, literatürde mikroservis tabanlı mimaride analiz ve tasarım konusunda uygulanan yöntemleri ele alan çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışmada, Türkiye’deki yazılım organizasyonlarının mikroservis tabanlı proje geliştirirken başvurdukları analiz ve tasarım yöntemlerini ele alan bir anket düzenlenmiştir. Anket sonuçları, mikroservis tabanlı proje konusunda tecrübesi olan yazılım organizasyonlarının analiz ve tasarım konusundaki bakış açılarını ortaya çıkarmaktadır. Elde edilen sonuçlar mikroservis kullanan organizasyonlar ile ilgili genel tabloyu göstermekte ve araştırmacılar için çalışma yapılabilecek konuları önermektedir.
The demand for more flexible, responsive and reliable software applications and the availability of internet infrastructure to respond to this demand, led to a new generation of cloud-based web applications. As a result, cloud-based distributed web applications working together in a microservice-based architecture has gained popularity. The concept of microservice-based architecture is quite new and software organizations need to transform their culture to develop applications in this fashion. However, there is a lack of research studies in the literature that explores the common practices for the analysis and design of microservices. Thus, we performed a survey to explore the organizational choices on software analysis and design when working with microservices. In this paper, we present the results from Turkey. The results provide a snapshot of the software industry that utilizes microservices and suggests a set of challenges researchers can focus on in the area.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12119
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/505638
ISSN: 1309-5501
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf605.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,036
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

14
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.