Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12120
Title: Otomotiv endüstrisinde zamanlama mimarilerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of scheduling architectures in automotive industry
Authors: Saydam, Berkay
Ayav, Tolga
Keywords: Statik zamanlama analizi
Zamanlama algoritmaları
Araçlarda güvenlik
Issue Date: 2021
Publisher: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Abstract: Teknolojik gelişmeler araçlara da yansırken güvenlikten ödün vermeden araçlara yeni işlevler ekleme zorluğunu da beraberinde getirmektedir. Araçlarda kullanılan çeşitli işlevleri yerine getiren görevler farklı karakteristiklere sahiptir. Güvenlik ve performans, bu görevlerin karakteristiğini belirlemek için kullanılan iki temel kriterdir. Görevlerin karakteristikleri, Otomotiv Güvenlik Bütünlük Seviyeleri olarak bilinen güvenlik seviyelerine göre sınıflandırılabilir. Donanım ve yazılım tasarımı ile ayrıca bunların doğrulanması ve testi otomotiv endüstrisinde uzun soluklu bir ilerlemedir. Bir Elektronik Kontrol Birimi sahada kullanılmaya başlandığında, donanım tasarımındaki herhangi bir değişiklik oldukça maliyetlidir. Makalede savunulan hipoteze göre, Merkezi İşlem Birimi tarafından görev yürütme sıralarını belirlemek için kullanılan zamanlama algoritmaları özenle seçilmelidir. Ayrıca donanım ve yazılım tasarımında bu karakteristik ve algoritmalar dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde görevler, kritik bileşen için zaman kısıtının kaçırılması gibi güvenlik açısından ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Bu makalede, zamanlama mimarileri değerlendirilerek hangi zamanlama mimarilerinin hangi amaçla kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Algoritmaların avantaj ve dezavantajları sunulmaktadır.
Technological advancements are reflected to the vehicles as well, but it brings the challenge of adding new functionalities to vehicles without compromising safety. Tasks are used to provide functionalities which are used in car. These tasks have different characteristics. Safety and performance are two main criteria to determine the characteristics of tasks. These characteristics can be classified according to their safety levels which are known as Automotive Safety Integrity Levels. Design of hardware and software together with their verification and testing is a long progress in automotive industry. Any changes on either hardware or software may be quite costly when an ECU began to be used in field. According to the hypothesis of this article, scheduling algorithms run by Central Processing Unit to determine the proper sequence of task executions, should be well known. Besides, the design of hardware and software should be done according to the characteristics and algorithms. Otherwise, tasks may cause serious problems like missing deadlines for safety-critical component. In this article, the scheduling architectures are evaluated distinguishing the purposes of them. The advantages and disadvantages of the algorithms are also explained.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12120
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/505636
ISSN: 1309-5501
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf888.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,372
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

18
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.