Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12127
Title: Türkiye'de açık erişim ve OpenAIREplus projesi
Authors: Gürdal, Gültekin
Çelik, Sönmez
Kutlutürk, Levent
Türkfidanı, Ata
Keten, Burcu
Moral, Aynur
Izmir Institute of Technology
Doğuş Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Keywords: Açık erişim
Open access
Institutional repositories
Kurumsal akademik arşivler
OpenAIREplus pojesi
OpenAIREplus project
Issue Date: 26-Apr-2012
Publisher: ANKOS
Source: Gürdal, G., Çelik, S., Türkfidanı, A., Kutlutürk, L., Keten, B., & Moral, A. (2012). Türkiye'de açık erişim ve OpenAIREplus projesi. 2012 Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) 12.Yıllık Toplantısı içinde (1-38. ss.). Elazığ, Fırat Üniversitesi: ANKOS
Abstract: Açık Erişim, 2001 Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi’nde bilimsel literatürün internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın; erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması biçiminde tanımlanmıştır. Kurumsal Arşiv Bir kurumda görev yapan bireylere ait hakemli dergi makaleleri, konferans bildirileri, tezler ve öğretim materyalleri gibi entelektüel çıktıların, kurumun sunucusunda saklandığı dijital koleksiyondur. Kurumsal arşivler bu materyale ücretsiz erişim sağlarken saklama ve koruma işlevlerini de yerine getirir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12127
Appears in Collections:Library / Kütüphane

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12127.pdfSunum Dosyası2.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.