Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12274
Title: Three dimensional numerical modelling of recharce: case study: Eğri Creek sub-basin, İzmir
Other Titles: Besleme üç boyutlu sayısal modellemesi: örnek çalışma: Eğri Dere alt-havzası, İzmir
Authors: Tayfur, Gökmen
Baba, Alper
Şahin, Yavuz
Izmir Institute of Technology
Keywords: Menderes basin
Reservoir modelling
Numerical model
Groundwater
Artificial recharge
Issue Date: May-2022
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Although the science of water management has experienced significant improvements over the past century, many issues still require the attention of the scientific community. Global change, growing population and increasing pressure on existing water supplies have intensified the need for further improvement of water resources management practice. The purpose of this special issue is to present some of the latest research carried out in the area of water resources management under uncertain and changing conditions. Study in this issue highlight recent consuming in this basin covering all the surface & groundwater of the hydrologic cycle. The large demand for drinking, irrigation and industrial water in the region of K. Menderes Basin. The main objective of the study is to emerge capacity of surface and groundwater. Also, notice that decreasing groundwater level in basin. This river basin agricultural dominant has fertile land and range of harvest diversity in all season. In dry periods, Groundwater level has been facing decreases for past 30 years. Every private farm has private wells that were drilled without permission. These cause depletion of groundwater and restraining the usage of groundwater. Another subject is industrial usage of groundwater and increasing population in area. For this purpose, surface artificial recharge methods in conjunction with underground dam construction were investigated in Egri Creek sub-basin. Thus, their contributions to the groundwater levels were investigated with the help of a numerical model.
Su yönetimi bilimi geçen yüzyılda önemli gelişmeler yaşamış olsa da, birçok konu hala bilim camiasının dikkatini gerektirmektedir. Küresel değişim, artan nüfus ve mevcut su kaynakları yönetimi uygulamasının daha da iyileştirilmesi ihtiyacını yoğunlaştırdı. Bu özel durumun amacı, belirsiz ve değişen koşullar altında su kaynakları yönetimi alanında yapılan en son araştırmalardan bazılarını sunmaktır. Bu çalışma, hidrolojik döngünün tüm yüzey ve yeraltı suyunu kapsayan bu havzadaki son tüketimi vurgulamaktadır. K. Menderes Havzası’ndaki içme-kullanma, tarımsal sulama ve sanayi suyuna yönelik olan büyük talebi. Çalışmanın temel amacı, yüzey ve yeraltı sularının kapasitesini ortaya çıkarmaktır. Bu nehir havzası tarımsal üretim yoğunluğuna, verimli topraklara ve her mevsimde hasat çeşitliliğine sahiptir. Kurak dönemlerde, yeraltı suyu seviyesi son 30 yılda ciddi bir düşüş yaşamıştır. Her tarımsal üretim yapan çiftliğin izinsiz açılmış kuyuları bulunmaktadır. Bunlar yeraltı suyunun tükenmesine ve yeraltı sularının gelecek dönemlerde kullanılabilmesini kısıtlamaktadır. Diğer bir husus ise yeraltı sularına endüstriyel kullanım ve artan nüfus karşısında olan taleptir. Bu amaçla, yeraltı barajı inşaatı ile birlikte yüzeysel yapay besleme yöntemleri Eğri Dere alt havzasında araştırılmıştır. Böylece sayısal bir modelleme yardımıyla, yeraltı suyu seviyelerine katkıları araştırılmıştır.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves: 93-98)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/12274
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10142543.pdfDoctoral Thesis4.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

210
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

120
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.