Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12470
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYılmaz, Selahattinen_US
dc.contributor.authorÇelik, Tilbeen_US
dc.date.accessioned2022-09-23T07:51:37Z-
dc.date.available2022-09-23T07:51:37Z-
dc.date.issued2022-06en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12470-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCDyEvRyAlBWlpcw4Yo_zc3JFHltmkS22gGLwtbmaBlby-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Chemical Engineering, Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 68-73)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractMore sustainable and eco-efficiency industries intend to use bio-based raw materials instead of petroleum-based raw materials. Starch is one of the most useful, easily accessible, and cheap bio-based raw materials in the industry. This study aimed to produce modified starch that had proper solution viscosity for coating and low gelling enthalpy to reduce production energy for the adhesive industry. Corn starch was modified by oxidation with sodium hypochlorite (NaOCl), acetylation with acetic anhydride (AA), and a combination of the two (dual modification). The effect of different amounts of oxidants (6.0, 12.0, and 24.0 g Cl/ kg starch) and acetylation agents 7.50, 15.0, 30.0 g AA) on the properties of corn starch was examined at room temperature. The structural characteristics of starch granules were assessed using FTIR, 1H-NMR, DSC, solution viscosity, light transmittance, and SEM microphotographs. The effectiveness values that were identified as carbonyl and carboxyl percentage and degree of substitution (DS) in modified starches were determined. The results showed that increasing oxidant concentration increased the carbonyl and carboxyl percentage to 0.0061 % and 1.33 % but acetyl groups were independent from increasing acetic anhydride concentration. Oxidation had a superior reduction effect on starch solution viscosity with 42% reduction when compared to 22% reduction with acetylation. Both processes reduced the gelling enthalpy, but double modification was more effective. Acetylation had a greater effect on light transmittance. Surface morphology of starch was only affected by active chlorine content at 24.0 g Cl/ kg starch, but all acetic anhydride amounts caused the changes.en_US
dc.description.abstractDeğişen dünya koşullarında yenilenemeyen kaynakların her geçen gün daha tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması sonucunda endüstriyel hammaddelerde petrol bazlı hammaddeler yerine doğal kaynaklardan elde edilen hammaddeler kullanmaya yönelinmiştir. Bu amaç doğrultusunda yaygın bulunan nişasta gibi biyobazlı doğal hammaddelerden petrol bazlı olanlarla aynı performansın alınması için farklı modifikasyon yöntemleriyle modifiye edilmiş ve performansları arttırılmıştır. Bu çalışmada, tutkal endüstrisinde kullanılmak üzere kaplama viskozitesine uygun, düşük jelleşme sıcaklığına ve entalpisine sahip ikili modifikasyona uğramış nişasta eldesi gerçekleştirilmiş ve modifikasyon işlemleri sırasında farklı miktarlarda kullanılacak oksidasyon ajanı olan sodyum hipoklorit (6.0, 12.0, and 24.0 g Cl/ kg nişasta) ve asetilasyon ajanı olan asetik anhidritin (AA) (7.50, 15.0, 30.0 g AA) modifikasyon verimine, mofidiye edilen nişastanı fiziksel ve kimyasal özelliklerine, nişastanın termal yapısına etkisine ve sulu çözeltisindeki değişimin etkisine olan katkısı incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda modifiye edilen nişastaların asit baz Titrasyon yöntemiyle karbonil, karboksil ve yer değiştirme dereceleri ölçülmüş, FTIR, 1H-NMR, DSC, SEM cihazlarıyla karakteristik analizleri gerçekleştirilmiş sulu çözeltisinin viskozitesi ve ışık geçirgenliği ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, karbonil ve karboksil derecesinin oksidant miktarı ile arttığı ve %0.0061 ve %1.33 değerleri elde edilirken yer değiştirme derecesinin asetilasyon ajanından bağımsız olduğu görülmüştür. Oksidasyon işleminin %42 viskozite düşüşüyle asetilasyon işleminin ise ışık gerçirgenliğinin arttırılmasında baskın olduğu iki prosesin de jelleşme sıcaklığı ve entalpisinin düşürülmesinde etkin olduğu fakat ikili modifikasyonun daha baskın olduğu gözlemlenmiştir. Oksidasyon işleminde 24.0 g Cl/ kg nişasta oksidant miktarına kadar morfolojik olarak değişiklik gözlemlenmediği ve okside nişasta asetatlarında ise her miktarda yüzeyde bozulma olduğu gözlemlenmiştir.en_US
dc.format.extentix, 73 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCorn starchen_US
dc.subjectOxidation processen_US
dc.subjectAcetylation processen_US
dc.subjectAdhesive industryen_US
dc.titleModification of corn starch by oxidation and acetylationen_US
dc.title.alternativeMısır nişastasının oksidasyon ve asetilasyon ile modifikasyonuen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-0661-8691en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemical Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid747294en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10473248.pdfMaster Thesis2.55 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

258
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.