Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12471
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİlal, Mustafa Emreen_US
dc.contributor.authorBolat, Senem Denizen_US
dc.date.accessioned2022-09-23T08:06:09Z-
dc.date.available2022-09-23T08:06:09Z-
dc.date.issued2022-06en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12471-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 78-82)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractPhysical damage caused by various natural events or incorrect uses causes the original acoustics of historical places to be lost over time. In this context, protecting and maintaining the acoustic heritage of historical places which stand out with their acoustic characteristics becomes a crucial subject. Metropolis Ancient Theatre and Hittite Open Air Water Sanctuary are two historical places where acoustic character is at the forefront. In this study, acoustics of these two spaces in their original state is reconstructed. Firstly, original purpose of use for the Metropolis Ancient Theatre is investigated. In accordance with the original use scenario, a study is conducted in which passive interventions were explored for performances at the orchestra level and on stage in the present state of the theatre. This intervention provides a guidance on how the theatre can be best utilized for the future events suitable to its original use scenario, today. Secondly, acoustics of the Hittite Open Air Water Sanctuary is reconstructed through virtual acoustic simulations. In the Hittite culture, it is well-known that water plays a significant role in everyday life. Through an auralization study, the acoustic environment during religious ceremonies, celebrations and sacrificial rituals is explored. How the constant sounds of flowing water affects perception of musical instruments played around the sanctuary is investigated through the virtual reconstruction of the space. Both of the two case studies are chosen to explore their original acoustics using two different methods which include objective evaluation for Metropolis and subjective evaluation for Eflatun Pınar. Within the scope of virtual acoustic reconstruction studies, the validity of two different methods is aimed to be investigated under a single study. With virtual acoustic reconstructions, experiencing the acoustic memory of historical places becomes possible. With the similar studies in this field, acoustic memory is aimed to be preserved in accordance with its original purpose of use within the scope of acoustic heritage, in a very general sense.en_US
dc.description.abstractTarihi mekanlar ve buraların korunması konusu genellikle görsel açıdan değerlendirilen bir konu olmakla birlikte günümüzde soyut değerler kategorisinde tanımlanmış akustik miras başlığı altında da dikkat çekmeye başlamıştır. Çeşitli doğa olayları veya beklenmedik kazaların tarihi mekanlara verdiği fiziksel zararlar buraların akustik ortamının zarar görmesine ve dolayısıyla akustik hafızanın da zaman içinde yok olmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, akustik özelliğiyle ön planda olan tarihi mekanların akustik mirasının korunması ve sürdürülmesi önem kazanmıştır. Metropolis Antik Tiyatrosu ve Hitit Açık Hava Su Anıtı akustik mirasıyla öne çıkan önemli tarihi mekanlardır. Günümüzde sanal ortamlarda elde edilmiş simülasyonlar sayesinde mekanların akustiği canlandırılabilmektedir. Bu çalışmada bahsi geçen iki tarihi açık hava mekanının akustik ortamı sanal ortamda simüle edilerek mekanların özgün halindeki akustik koşulları araştırılmıştır. Veriler ışığında Metropolis Antik Tiyatrosu’nun müzik veya konuşma işlevleri için gösterdiği performansa dayalı olarak özgün kullanım amacı belirlenmiş ve mevcut durumdaki tiyatronun bu amaca akustik olarak ne kadar uygun olduğu değerlendirilmiştir. Mevcut durumdaki sahneye tiyatronun orijinal kullanımına uygun panel tasarımları önerilmiş ve etkinlikleri incelenmiştir. İkinci kısımda ise Hitit Açık Hava Su Anıtı’nın akustik ortamı sanal ortamda canlandırılmıştır. Antik çağda Hititlerin günlük yaşamında suyun önemli olduğu bilinmektedir. Anıtın çevresindeki akustik ortamın sanal olarak canlandırılması ile dini törenlerde, kutlamalarda ve tanrıya adanan kurban ritüelleri esnasında, su sesinin oynadığı rol araştırılmıştır. Akustik canlandırma çalışmalarının tarihi mekanların akustik hafızasının tespitinde kullanılması ile akustik hafızanın akustik miras kapsamında aslına uygun olarak sürdürülmesi amaçlanmaktadır.en_US
dc.format.extentxiii, 82 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVirtual acoustic reconstructionen_US
dc.subjectAuralizationen_US
dc.subjectAcoustic heritageen_US
dc.titleVirtual acoustic reconstruction of two ancient spaces: Metropolis Ancient Theatre and Eflatun Pınar Open Air Water Sanctuaryen_US
dc.title.alternativeİki tarihi mekanın sanal ortamda akustik canlandırılması: Metropolis Antik Tiyatrosu ve Eflatun Pınar Açık Hava Su Anıtıen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Architectureen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10482052.pdfMaster Thesis5.23 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Nov 28, 2022

Download(s)

50
checked on Nov 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.