Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12697
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖz, Işıltr
dc.contributor.authorKaya, Ercümenttr
dc.date.accessioned2022-12-28T12:00:14Z-
dc.date.available2022-12-28T12:00:14Z-
dc.date.issued2022-06en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12697-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYXCykG9mWkBZhM_zfSdHpUhYy85ejbrn2xpadZlv-lkx-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 67-71)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractAs the use of graphics processing units evolves for general-purpose computations besides inherently-fault tolerant graphics programs, soft error reliability becomes a first-class citizen in program design. In this thesis, we aim to increase the reliability of general-purpose graphics processing units. We propose compiler-based redundancy schemes for graphics processing units. Our framework replicates the annotated kernel function by a programmer at compile time. Our selective redundancy approach enables us to provide full redundancy with no error and partial redundancy with an acceptable error rate with higher performance. We develop different schemes to satisfy the performance and memory requirements of the general-purpose graphics processing unit applications. We build our framework on top of the LLVM compiler framework to increase the reliability of applications that exploit the CUDA programming model and evaluate our schemes for the applications from the PolyBench benchmark suite. We reveal that our partial redundancy approach improves the reliability with a small performance overhead and our full redundancy schemes provide complete fault coverage with varying performance differences based on the application's characteristics.en_US
dc.description.abstractGrafik işlem birimleri, doğası gereği hataya dayanıklı grafik programlarının yanında genel amaçlı hesaplamalar için kullanılması artmasından dolayı, yumuşak hata güvenilirliği, program tasarımında önemli bir sorun haline gelir. Bu tezde, genel amaçlı grafik işlemci birimlerinin güvenilirliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmada, grafik işleme birimleri için derleyici tabanlı seçici yedekliliği öneriyoruz. Çerçevemiz, programlamacı tarafından işaretlenmiş çekirdek işlevini derleme zamanında çoğaltır. Seçici yedeklilik yaklaşımımız, hatasız tam yedeklilik ve daha yüksek performansla kabul edilebilir bir hata oranıyla kısmi yedeklilik sağlamamızı sağlar. GPGPU uygulamalarının performans ve bellek gereksinimlerini karşılamak için farklı şemalar geliştiriyoruz. Çerçevemizi LLVM derleyici çerçevesinin üzerine kurduk, programlama modeli olarak CUDA programlama modelini; şemalarımızı değerlendirmek için PolyBench kıyaslama uygulamalarını kullanıyoruz. Kısmi yedeklilik yaklaşımımızın, küçük bir performans gecikmesi ile güvenilirliği geliştirdiğini ve tam yedeklilik şemalarımızın, uygulamanın özelliklerine bağlı olarak değişen performans farklılıklarıyla eksiksiz hata kapsamı sağladığını ortaya koyuyoruz.tr
dc.format.extentxi, 71 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFault toleranceen_US
dc.subjectGraphical Processing Unitsen_US
dc.subjectGPGPU programsen_US
dc.subjectCompilersen_US
dc.titleCompiler-managed fault tolerance techniques for general purpose graphics processing unitsen_US
dc.title.alternativeGenel amaçlı grafik işleme birimleri için derleyici tarafından yönetilen hata tolerans teknikleritr
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0001-5073-8159en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Computer Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr
dc.identifier.yoktezid754764en_US
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10487701.pdfMaster Thesis File25.23 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

30
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.