Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12783
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTekin, Hüseyin Cumhurtr
dc.contributor.authorÖksüz, Cemretr
dc.date.accessioned2023-01-19T13:15:56Z-
dc.date.available2023-01-19T13:15:56Z-
dc.date.issued2022-07en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12783-
dc.identifier.uri0-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Bioengineering , Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 67-84)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractCell separation is used to separate homogeneous and individual cell classes from a heterogeneous cell population. The efficiency and purity of these separated cells are of great importance in personalized medicine, regenerative medicine, disease monitoring and drug testing as well as in the therapeutic and diagnostic research. In this thesis, different microfluidic approaches were presented for cell separation. With this regard, a closed channel vacuum-integrated microfluidic chip was developed using an air permeability of a Polydimethylsiloxane and density-based separation of microparticles was performed. Besides, a centrifugal microfluidic system, Spinochip, was developed with one reservoir as inlet and outlet for the first time and different fluid manipulations were shown in the system. The system was applied to clinical tests of hematocrit measurements and white blood cell estimation using real patient samples. The developed system offered correlated results with clinical results. In addition to closed channel microfluidics, negative-magnetophoresis microfluidic chip was demonstrated for the size-based separation of microparticles and cells. In this regard, capturing rate of breast cancer cells (MCF-7) and human monocyte cells (U937) was investigated. The results showed that the approaches presented here could promote to the microfluidic studies for size-based cell separation.en_US
dc.description.abstractHücre ayrıştırma, homojen ve bireysel hücre sınıflarını heterojen bir hücre popülasyonundan homojen bir şekilde ayırmak için kullanılır. Bu ayrıştırılmış hücrelerin verimliliği ve saflığı, kişiselleştirilmiş tıp, rejeneratif tıp, hastalık izleme ve ilaç testlerinin yanı sıra terapötik ve teşhis araştırmalarında büyük önem taşımaktadır. Bu tezde, hücre ayrıştırması için farklı mikroakışkan yaklaşımlar sunulmuştur. Bu amaç ile, bir Polidimetilsiloksan çipin hava geçirgenliği kullanılarak kapalı kanallı, vakumla bütünleşik bir mikroakışkan çip geliştirilmiş ve mikroparçacıkların yoğunluğa dayalı olarak ayrışması başarılmıştır. Ayrıca, ilk kez giriş ve çıkış olarak tek hazneyi kullanan bir santrifüjlenebilir mikroakışkan sistem olan Spinochip geliştirilmiş ve sistemde farklı akışkan manipülasyonları gösterilmiştir. Sistem, gerçek hasta örnekleri kullanılarak hematokrit ölçümü ve beyaz kan hücresi sayımı gibi klinik testlere uygulamıştır. Geliştirilen sistem klinikle ilişkili sonuçlar vermiştir. Kapalı kanal mikroakışkanlara ek olarak, mikroparçacıkların ve hücrelerin boyuta dayalı olarak ayrılması için negatif-manyetoforez mikroakışkan çipi sunulmuştur. Bu bağlamda, insan monosit hücreleri (U937) boyut farklılıklarına göre uzaklaştırılarak meme kanseri hücrelerinin (MCF-7) yakalanması sağlanmıştır. Sonuçlar, burada geliştirilen yaklaşımların farklı alanlarda boyuta bağlı hücre ayrımı için mikroakışkan çalışmalara katkı sağlayabileceğini ortaya koymuştur.tr
dc.format.extentx, 86 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.relationYonga Üstü Laboratuvar Platformunda Otomatize Elisa Protokolleri Kullanarak Kreatinin Kantitatif Analizitr
dc.relationMikroakışkan Yonga Içinde Kanser Mikroembolilerinin Imge Işleme Algoritmaları Ile Saptanıp Ayrıştırılmasıtr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectMicrofluidic deviceen_US
dc.subjectCell separationen_US
dc.subjectMicroparticlesen_US
dc.titleCell separation in microfluidic devicesen_US
dc.title.alternativeMikroakışkan cihazlarda hücre ayrıştırmatr
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-9700-2656en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Bioengineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr
dc.relation.grantno217S518en_US
dc.relation.grantno119M052-
dc.identifier.yoktezid750877en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextembargo_20240701-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10362102.pdf
  Until 2024-07-01
Master Thesis2.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

158
checked on May 20, 2024

Download(s)

40
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.