Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12818
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDoğaroğlu, Boratr
dc.contributor.authorÇalışkanelli, S. Pelintr
dc.date.accessioned2023-01-27T12:56:30Z-
dc.date.available2023-01-27T12:56:30Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.51513/jitsa.1098978-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12818-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1137601-
dc.description.abstractGünümüz şehir planlama ve yönetimi için trafik talebindeki artışın paralelinde otopark talebindeki artış acil çözüm bekleyen sorunlar arasında yer almaktadır. Özellikle otopark talebinin yüksek olduğu şehir merkezlerinde yeterli alan bulunmaması otopark altyapı tesislerinin inşasına olanak tanımamaktadır. Soruna yaygın çözüm olarak kullanılan yöntem mevcut kapasitenin etkin kullanımı ve talep yönetimidir. Akıllı ulaşım sistemleri özellikle Akıllı Otopark Sistemleri (AOS) özelinde düşünüldüğünde kapasitenin uygun kullanımı ve talep yönetimi için en güncel yöntem olarak tercih edilmektedir. AOS’un etkin uygulanabilmesi de etkin araç tanıma ve detektör teknolojilerine bağlıdır. Bu çalışmada AOS’un verimliliği için etken olan araç tanıma detektör sistemleri kategorize edilerek tanıtılmış ayrıca yaygın kullanılan detektör teknolojilerinin avantajları ve dezavantajları dikkate alınarak kıyaslamaları yapılmıştır. Sunulan sınıflandırmalar ile AOS tasarımı yapılırken kullanılacak etkin teknoloji seçimi konusunda yardımcı olmak amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractToday for the city planning and management, the increase in the demand for parking in parallel with the traffic demand increase is among the problems waiting for an urgent solution. Especially in city centers where parking demand is high, the lack of sufficient space does not allow the construction of parking infrastructure facilities. The method widely used as a solution to the problem is the effective use of existing capacity and demand management. Intelligent transportation systems are preferred as the most up-to-date method for the appropriate use of capacity and demand management, especially when considering Intelligent Parking Systems (IPS). Effective implementation of IPS also depends on effective vehicle recognition and detector technologies. In this study, vehicle recognition detector systems, which are effective for the efficiency of IPS, were categorized and introduced, and comparisons were made by considering the advantages and disadvantages of commonly used detector technologies. With the presented classifications, it is aimed to assist in the selection of effective technology to be used while designing the IPS.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherBandırma Onyedi Eylül Üniversitesitr
dc.relation.ispartofAkıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkıllı ulaşım sistemitr
dc.subjectAkıllı otopark sistemitr
dc.subjectAraç detektörleritr
dc.subjectAraç tanıma sistemleritr
dc.titleAkıllı otopark sistemlerinde kullanılan araç tanıma teknolojileri üzerine bir incelemetr
dc.title.alternativeAn investigation on vehicle detection technologies used in smart parking systemsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.authorid0000-0002-0920-6676en_US
dc.institutionauthorDoğaroğlu, Boratr
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr
dc.identifier.doi10.51513/jitsa.1098978-
dc.relation.issn2636-820Xen_US
dc.description.volume5en_US
dc.description.issue2en_US
dc.description.startpage53en_US
dc.description.endpage72en_US
dc.identifier.trdizinid1137601en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (1).pdfArticle File1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

34
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.