Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12822
Title: Determination of resistance levels to Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in some Solanum species
Other Titles: Bazı Solanum türlerinin Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’e dirençlilik seviyelerinin belirlenmesi
Authors: Şanver, Utku
Akköse Baytar, Asena
Özaktan, Hatice
Frary, Anne
Doğanlar, Sami
Keywords: Solanum spp.
Wild species
Bacterial canker
Cultivar resistance
Publisher: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Abstract: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm), is a devastating bacterial disease agent causing bacterial wilt and canker in tomatoes. There is no definitive solution to prevent yield losses by Cmm in tomatoes. Moreover, there is currently no commercially successful Cmm resistant tomato cultivar on the market. Therefore, we aimed to determine the tolerance level of some tomato accessions to Cmm in the present study. For this purpose, we screened seven tomato accessions representing four species (Solanum arcanum, S. habrochaites, S. pennellii, and S. peruvianum) from Peru, Ecuador, and Mexico against the highly virulent isolates Cmm-244 and Cmm-9. A root immersion method was used to identify new sources of resistance to this important disease. Two accessions, S. habrochaites LA1777, and S. arcanum LA2157 were found to be moderate and highly tolerant, respectively, and could serve as tolerance resources for tomato breeding in Türkiye. These materials can also be investigated more extensively to determine their intrinsic Cmm tolerance mechanism.
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm), domateste bakteriyel solgunluk ve kansere neden olan yıkıcı bir hastalık ajanıdır. Domateste Cmm’e karşı verim kayıplarını önlemek için kesin bir çözüm yoktur. Ayrıca, günümüz piyasasında Cmm’e karşı dayanıklı, başarılı bir ticari domates çeşidi bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada bazı domates çeşitlerinin Cmm'ye karşı toleranslık düzeylerini belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu önemli hastalığa karşı yeni direnç kaynaklarını belirlemek amacıyla Peru, Ekvador ve Meksika'dan, dört domates türünü (Solanum arcanum, S. habrochaites, S. pennellii ve S. peruvianum) temsil eden yedi domates çeşidi son derece virülent Cmm-244 ve Cmm-9'a karşı kök daldırma yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Çalışmamızın sonucunda iki çeşit, S. habrochaites LA1777 ve S. arcanum LA2157, sırasıyla orta ve yüksek toleranslı bulunmuştur ve Türkiye'de domates yetiştiriciliği için önemli tolerans kaynağı olarak kullanılabileceklerdir. Bu malzemeler ayrıca sahip oldukları Cmm tolerans mekanizmalarının ortaya çıkarılması amacı için daha kapsamlı bir şekilde ileriki çalışmalarda araştırılabilir.
URI: https://doi.org/10.18615/anadolu.1130838
https://hdl.handle.net/11147/12822
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1115218
Appears in Collections:Molecular Biology and Genetics / Moleküler Biyoloji ve Genetik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfArticle File562.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Jul 1, 2024

Download(s)

56
checked on Jul 1, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.