Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12823
Title: Kültürlerarası karşılaşmaların gönüllüler üzerindeki etkileri: kapsayıcı bir toplum için sosyal sorumluluk
Other Titles: The impact of intercultural encounters on volunteers: civic engagement for an inclusive society
Authors: Uştuk, Ozan
Can Traunmüller, Işın
Keywords: Kültürlerarası iletişim
Kapsayıcılık
Sosyal sorumluluk projeleri
Gönüllülük
Issue Date: 2022
Publisher: Sosyoloji Derneği
Abstract: Bu çalışma, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Toplumsal Sorumluluk Projeler Koordinatörlüğü bünyesinde tasarlanan gönüllülük faaliyetlerinde yer alan üniversite öğrencilerinin deneyimlerine odaklanmaktadır. Toplumsal sorumluluk projeleri, üniversite öğrencilerinin gönüllülük deneyimi aracılığıyla demokratik ve katılımcı kimliğinin gelişimine katkıda bulunmayı ve öğrencilerin kapsayıcı bir toplum yaratmaya yönelik dönüşümde aktif olarak yer almalarını hedeflemektedir. Bu bağlamda gönüllülerin saha projeleri aracılığıyla, farklı nitelikteki sosyal gruplar ile kültürlerarası diyalog geliştirmeleri desteklenmektedir. Ancak bu diyalog, gönüllülerin kaygı duygusunu tetikleyen ve uyum yetkinlikleri geliştirmelerini gerektiren zorlu bir deneyime dönüşebilmektedir. Kültürlerarası diyaloğun gönüllüler üzerindeki etkilerini anlamak için 2016-2020 yılları arasında Toplumsal Sorumluluk Projeler Koordinatörlüğü bünyesinde gönüllü olarak yer almış 43 üniversite öğrencisi ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler aracılığıyla gönüllülerin sahada yaşadıkları zorlukları anlamak ve bu zorluklar ile başa çıkma mekanizmalarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ayrıca bu süreçte elde edilen verilerden hareketle saha deneyimini kolaylaştırıcı yöntemler keşfedilmiş; Toplumsal Sorumluluk Projeler Koordinatörlüğünün süreç yönetimi bağlamında ne gibi iyileştirmelere ihtiyaç duyduğuna dair önemli iç görüler elde edilmiştir.
This study focuses on the experiences of university students who participate in the volunteering activities of the Civic Engagement Projects Coordinatorship of the İzmir Institute of Technology. Civic engagement projects aim to contribute in developing of the democratic and participatory identity of university students through their volunteering experiences and to actively engage them in transformations for an inclusive society. In this context, the Civic Engagement Projects Coordinatorship supports volunteers to develop intercultural dialogue with diverse social groups through field projects. However, these dialogues may be challenging experiences that trigger a sense of anxiety and require volunteers to utilize adaptive competencies. In order to understand the impacts of intercultural dialogue on such volunteers, in-depth interviews were conducted with 43 university students who volunteered from 2016 to 2020. This study aims to understand the difficulties experienced by the volunteers in the field and discover their coping mechanisms. Based on the data obtained, the study identifies the methods that facilitated the students’ field experiences; additionally, essential insights are obtained regarding the improvements that the Civic Engagement Projects Coordinatorship needs to undertake in process management.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12823
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1113379
Appears in Collections:City and Regional Planning / Şehir ve Bölge Planlama
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Document Ozan.pdfArticle File1.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

46
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.