Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12835
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUştuk, Ozantr
dc.contributor.authorGüleç, Ecetr
dc.date.accessioned2023-01-31T12:27:53Z-
dc.date.available2023-01-31T12:27:53Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31198/idealkent.879595-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12835-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1116583-
dc.description.abstractBu çalışma, koronavirüs pandemisinin Roman toplulukların gündelik hayatlarında meydana getirdiği dönüşümü, Romanların yaşam alanları, ekonomik etkinliklerini sürdürdüğü kamusal alanlar ve yerel yönetimler ile ilişkileri çerçevesinde haber metinleri üzerinden incelemektedir. Yerel ve merkezi yönetim kademelerinde yer alan aktörlerin kent mekânına yönelik politikalarını gerekçelendirme aracı olarak kültür-merkezci söylem setini medya üzerinden dolaşıma sokmalarına dair irdeleme, hem Roman topluluklar ile siyasal aktörler arasında cereyan eden süreçleri anlamlandırma, hem de gizlenmekte olan eşitsizlikleri serimleme imkânı tanımaktadır. Eleştirel söylem analizi yöntemi benimsenen çalışmada, öncelikle pandemi sürecinde derinleşen yoksulluğa dair genel bir çerçeve çizilmekte, ardından Romanları konu alan haberler incelenmektedir. Bu çerçevede ilk olarak Romanların yoksulluk deneyimlerinin medya aracılığıyla nasıl dolaşıma sokulduğu irdelenmektedir. İkinci olarak gündelik hayatın dönüşümüne eşlik eden ırkçı söylemlerdeki yükselişi ve bu söylemlerin sınıfsal eşitsizlikleri nasıl gizlediği yorumlanmıştır. Üçüncü olarak yerel ve merkezi yönetimlerin Romanların yaşam alanlarında gerçekleştirdiği tahribatlar ve bu sürecin neoliberal kent politikaları ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Son olarak siyasal aktörlerin Romanların yaşam mücadelesini kendi gündemlerini oluşturmak adına araçsallaştırmaları çerçevesinde kurgulanan metinlerin eleştirel bir okuması yapılmıştır.tr
dc.description.abstractThis study examines the transformation of the everyday life of Roma communities during the Covid-19 pandemic through media coverages by focusing on their living spaces, public spaces where they continue their economic activities and build their relations with local governments. Examining the culture-centered discourses revolving around the central and local governmental interventions towards the Roma living spaces amidst the pandemic and the relevant media exposure is herein essential so as to understand the power dynamics between Romani communities and political actors. Employing a critical discourse analysis method, we have initially drawn a general framework about extreme poverty, and subsequently surveying the media coverage on the Roma people. Against this backdrop, we firstly looked at the media depiction of the Roma’s experiences regarding extreme poverty. Secondly, we interpreted the rise of racist discourses accompanying the transformation of everyday life and how are these discourses conceal inequalities regarding class inequalities. Thirdly, we investigated the damage caused by local authorities to the living spaces of Roma and the interrelation of these damages to neoliberal urban policies. Finally, we engaged a critical reading of the news, in which we noticed the struggle of Roma people is instrumentalized by political actors into their agendas.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİdeal Kent Yayınlarıtr
dc.relation.ispartofİdealkenttr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRomanlartr
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectGündelik hayattr
dc.subjectKent politikalarıtr
dc.titleSalgın sürecinde Romanların gündelik hayatındaki dönüşümün medyadaki görünümütr
dc.title.alternativeMedia coverage of the transformation of everyday life of Roma Communities during Covid-19 pandemicen_US
dc.typeArticleen_US
dc.authorid0000-0002-4062-8404en_US
dc.authorid0000-0002-2725-863Xen_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Rectorateen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr
dc.identifier.doi10.31198/idealkent.879595-
dc.relation.issn2602-2133en_US
dc.description.volume12en_US
dc.description.startpage536en_US
dc.description.endpage563en_US
dc.identifier.trdizinid1116583en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept01.01. Units Affiliated to the Rectorate-
Appears in Collections:Rectorate / Rektörlük
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.31198-idealkent.879595-1574930.pdfArticle File748.41 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

16
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.