Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12836
Title: Model-free output feedback controller design for twin rotor systems
Other Titles: Çift rotorlu sistemler için model gerektirmeyen çıkış geri beslemeli denetçi tasarımı
Authors: Deniz, Meryem
Tatlıcıoğlu, Enver
Bayrak, Alper
Keywords: Twin rotor system
Model-free controller
Observers
Issue Date: 2020
Publisher: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Abstract: In this work, tracking control of twin rotor systems is aimed. The control problem is restricted by the lack ofmathematical model of the twin rotor and further complicated by the unavailability of the angular velocitymeasurements. A model–free controller in conjunction with a high gain observer is designed. Experiments performed on atwin rotor system demonstrates the viability of the controller–observer couple.
Bu çalışmada çift rotorlu sistemlerin yörünge takibi amaçlanmıştır. Çift rotorlu sistemin matematiksel modelinin belirsizlikler içermesi ve açısal hız ölçümlerinin bulunmaması denetim problemini zorlaştırmakta ve karmaşıklaştırmaktadır. Bu sebeple, yüksek kazançlı bir gözlemciyle birleştirilmiş model bilgisi gerektirmeyen bir denetleyici tasarlanmıştır. Çift rotorlu sistem üzerinde yapılan deneyler, denetleyici-gözlemci ikilisinin etkinliğini göstermiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12836
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/388868
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.22531-muglajsci.652372-1136777.pdfArticle File1.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

8
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.