Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12960
Title: İnhomojen geçirgen kaplamalı akustik cismin uzak alan örüntüsünden belirlenmesi
Authors: Yaman, Olha Ivanyshyn
Keywords: Newton-tipi metodlar
Frechet türevi
GESK
Spektral metodlar
İntegral denklemler
Abstract: Bu projede geçirgen ince bir malzeme ile kaplanmış bir cismin ve/veya fiziksel özelliklerinin birkaç düzlem dalga ile sabit bir frekansta aydınlatılarak bulunması problemi ele alınmıştır. İteratif regülarize Newton metodu ve doğrusal olmayan integral denklem tabanlı çeşitli tersini alma algoritmaları önerilmiştir. Sınır değer problemlerinin klasik Newton iterasyonları ile ortaya çıkan çözümleri matris vektör çarpımları ile yerdeğiştirildiği için hesaplama açısından metodlar etkindir. Sentetik veri üretmek için spektral olarak hassas bir düz problem çözümü detaylı olarak sunulmuştur. Düz problem çözüm metodunun ve kaplama bulma metodunun uygulanabilirliği sayısal örneklerle gösterilmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12960
Appears in Collections:Mathematics / Matematik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

16
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.