Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12961
Title: Genel dispersiyona sahip doğrusal olmayan integrallenebilen sistemler ve dinamik kuantum simetrileri
Authors: Pashaev, Oktay
Büyükaşık, Şirin Atılgan
Keywords: Koherent durumlar
Parametrik osilatör
Qubit
Dinamik kuantum simetrileri
Schrödinger denklemi
Abstract: Bu projede, keyfi ve q-deforme olmuş dispersiyona sahip doğrusal olmayan yeni integrallenebilir sistemler ve tam çözülebilen dinamik quantum simetrilerine sahip kuantum modellerin hiyerarşisi inşa edildi. İlk olarak, normal koordinatlarda q- ve f- deforme olmuş osilatörler de dahil olmak üzere, klasik çok boyutlu integrallenebilen sistemler deforme olmuş keyfi deformasyona sahip doğrusal olmayan osilatörler olarak çözüldü. Schrödinger gösteriminde, keyfi dispersiyona sahip quantum parametrik osilatör denklemi çözüldü, quantum dinamik simetrileri bulundu, zamana bağlı evrim ve tam çözümleri de incelendi. Doğrusal olmayan integrallenebilen evrim denklemleri NLS, DNLS ve AKNS ile onların doğrusal gösterimleri için, doğrusal olmayan deformasyona sahip dispersiyonlar inşa edildi. Özel olarak, yineleme operatörün yardımıyla, q-deforme olmuş ve göreli dispersiyona sahip NLS, DNLS denklemler hiyerarşisi ve karşılık gelen rezonant soliton denklemleri elde edildi. Dinamik simetri ve evrim operatörü yöntemleri ile zamana bağlı ağırlık ve frekansa sahip kuantum parametrik osilatör için Schrödinger denklemi çözüldü. Bu modeller için koherent durumlar, sıkıştırılmış koherent durumlar, resonant ve sönümleme dinamikleri elde edildi. Kuantum Fourier dönüşümü yardımıyla, birin kökleri olan q ile ilişkili, kuantum grup simetrisi olarak koherent durumların superpozisyonu inşa edildi. Bu kaleydoskop durumlar kuantum enformasyon birimi olarak görülebilir. Tekli ve çoklu kubitler için Apollonius gösterimi bulundu. Halka biçimli bölgede N-poligon girdaplar ve onların doğrusal olmayan osilatör olarak quantizasyonu çalışıldı. Generik pq-Fibonacci ve altın analitik durumlar için q-analitik koherent durumlar ve ilgili Fock-Bargman gösterimleri tanıtıldı.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12961
Appears in Collections:Mathematics / Matematik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf943.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

72
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.