Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12971
Title: Pentablok kopolimer bazlı yeni bir ince film kompozit nanofiltrasyon membranı geliştirilmesi
Authors: Alsoy Altınkaya, Sacide
Mallapragada, Surya K.
Keywords: Pentablok kopolimer
Membran kirlenmesi
Kompozit nanofiltrasyon membranı
Issue Date: 2018
Abstract: Dıs uyarıcılara tepki veren membranlar, farklı uygulamalarda kirlenmenin önlenmesi ve seçiciligin düzenlenmesi için kullanılmaktadır. Ince film kompozit membranlar genellikle bir uyarıcıya tepki veren monomerin yüzeyde polimerizasyonu veya uyarıcıya tepki veren bir polimerin yüzeye kaplanması ile üretilmektedir. Dıs etkilere duyarlılık, polimerin pH, sıcaklık ve iyonik kuvvet gibi dıs ortamdaki degisiklikler sonucunda kütle transferi ve ara yüzey özelliklerindeki degisikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu çalısmada orta blok olarak sıcaklıga duyarlı Pluronik F127 (PEO-b-PPO-b-PEO) ve uç bloklar olarak pH'a cevap veren poli(N, N- (dietilamino) etil metakrilat) (PDEAEM) içeren bir pentablok kopolimer (PBC) yeni bir ince film kompozit (TFC) nanofiltrasyon membranının gelistirilmesi için kullanılmıstır. Kompozit membranın destek katmanı, polisülfon/sülfonlanmıs polietersülfon karısımı ile çözücü olmayan faz ayrımı yöntemi ile hazırlanmıs, PBC elektrostatik etkilesim yoluyla destege tutturulmustur. Yüzeye tutunan PBC zincirlerinin konformasyonu, adsorpsiyon çalısmaları ve X ray photoelektron spektroskopisi (XPS) karakterizasyonu ile tespit edilmistir. PDEAEM blok uzunlugu, kopolimer konsantrasyonu ve adsorpsiyon süresinin adsorbe olan PBC miktarı üzerine olan etkileri arastırılmıstır. Incelenen üç kopolimer numunesi (15, 20 ve 25 kDa) arasında pH ve sıcaklıga karsı en fazla cevabı 25 kDa?lık polimer örnegi verdiginden daha sonraki çalısmalarda bu örnekle hazırlanmıs membranların seçicilik ve kirlenme potansiyelleri belirlenmistir. pH ve sıcaklıgın membranın yapısı ve seçiciligi üzerindeki etkileri, saf su akısı ölçümleri ile nötr bilesiklerin membranlar tarafından itilme düzeylerinden gözenek boyutundaki degisimin belirlenmesi ile incelenmistir. Diger taraftan membranların pH ve sıcaklık duyarlılıgının kirlenme potansiyeli üzerindeki etkileri model kirletici olarak seçilen sıgır serum albumini, aljinat ve E coli ?nin filtrasyonu sonucu akılardaki azalma düzeylerine göre degerlendirilmistir. Membranlar SEM, AFM, temas açısı, XPS ve zeta potansiyeli ölçümleri ile karakterize edilmistir. Bu çalısmada pH ve sıcaklıga duyarlı, yüksek akıya sahip, yeni bir ince film kompozit nanofiltrasyon membranı üretilebilecegi gösterilmistir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12971
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf4.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

10
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.