Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12987
Title: γ,δ-epoksi-α,β-doymamış esterlerin organoborlar ile paladyum katalizli stereo seçimli 1,2-katılma tepkimeleri
Authors: Artok, Levent
Bilgi, Yasemin
Keywords: Paladyum kataliz
Organobor
Homoallil alkol
Arilasyon
Issue Date: 2018
Abstract: Bu proje kapsamında laboratuvarda sentezlenen γ-Aril-δ-hidroksi-α,β-doymamış esterler organoborlar ile paladyum katalizli tepkimeleri gerçekleştirilmiştir. Paladyum katalizli tepkimeler yüksek regio-seçimlilikte gerçekleşerek başlıca allilik pozisyondan S N 2 tipi tepkime ile γ-aril-δ-hidroksi-α,β-doymamış ester (3) türevlerini oluşturmuştur. Ayrıca tepkimeler yüksek stereo-seçimlilik göstermiştir. Genellikle ürünlerin diastereomerik oranı >30:1 olarak saptanmıştır. Literatürde nadir olarak uygulama alanı olan trifenil arsin ligandının yöntemin regio ve stereo seçimliliğinde fosfin ligandlarına kıyasla çok daha etkin olduğu saptanmıştır. Yüksek enantiyo saflıkta sentezlenen bir alkenil oksiran ile gerçekleştirilen tepkime yüksek enantiyomerik aktarım ile yürüyerek yüksek enantiyomerik saflıkta arillenmiş ürün elde edilebilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12987
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf6.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

2
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.