Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12995
Title: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ar-Ge Stratejisi Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları)
Authors: Özçelik, Serdar

Keywords: Strateji raporu
Nanoteknoloji
Nanobilim
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Issue Date: 2017
Abstract: Bir devlet üniversitesi olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) hem de temel bilimsel hem de mühendislik gibi uygulamalı bilimsel araştırmalarda, özelleşmiş bir teknoloji üniversitesidir. 187 öğretim üyesi olan İYTE?de son on yılda gerçekleştirilen projeler ve yayınlar değerlendirildiğinde, Mayıs 2017 itibarıyla nanoteknoloji alanında çalışmış veya çalışmayı planlayan dokuz bölümde toplam 46 öğretim üyesi (%24), 203 doktora ve yüksek lisans öğrencisi (%13) bulunmaktadır. Araştırmacılara hizmet veren uzman kadrosu ile birlikte, toplam 265 araştırmacının varlığı, İYTE?yi nanoteknoloji alanında çalışmalar yapan kritik sayıda insan kaynağına (kritik kütleye) sahip olduğunu göstermektedir. Son on yıllık süreçte, BAP projeleri hariç, İYTE?de yapılan ve tamamlanan 254 projeden 75 adedi (%30), ve devam eden 75 projeden 44 adedi (%59) nanoteknoloji alanıyla ilişkilidir. Nanoteknoloji çalışmaları yapan öğretim üyeleri 2007-2016 yılları arasında 677 makale yayınlanmış (toplam yayına oranı % 29) ve bu yayınlara 17,359 atıf (toplam atıfa oranı % 56) ve makale başına 26 atıf yapılmıştır. Sadece İYTE adresli yayın sayısı 242 (% 33 ü yüksek etkili dergilede), toplam atıf sayısı 3238, makale başına atıf sayısı ise 13.5 olmuştur. İYTE nanoteknoloji grubu, enstitünün araştırmacı insan kaynağının %14?üne sahip iken, yapılan bilimsel çalışmaların %29?nı üreterek, önemli bir katma değer sağlamaktadır. 2015 yılında Türkiye?deki üniversiteler arasında öğretim üyesi başına yapılan nanoteknoloji ilişkili makale sayısında İYTE 2. sırada yer almıştır. İYTE?nin nanoteknoloji vizyonu 2023 yılında ?Türkiye?nin nanoteknoloji üssü? olmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için, önümüzdeki beş yıllık süreç sonunda, nanoteknoloji alanında çalışan öğretim üyesi sayısı en az 60 (%25 artış), lisans üstü öğrenci sayısı ise en az 360 (%80 artış) olmalıdır. İYTE adresli nano-ilişkili yayın sayısı 2023 yılında 150 (%50 si yüksek etkili dergilerde olmak üzere) olacak şekilde bir hedef belirlenmiştir. Bu çalışmaları desteklemek amacıyla, cihaz altyapısının yenilenmesi ve bazı önemli ama pahalı cihazların satın alınabilmesi için önümüzdeki beş yıllık sürede İYTE?nin 12.0 milyon euro mertebesinde bir dış finansmana ihtiyacı bulunmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12995
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

34
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.