Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13003
Title: Ultra ince geçiş metali dikalkojenitleri III-V grubu bileşikleri ve bunların heteroyapıları
Authors: Senger, Ramazan Tuğrul
Keywords: Yoğunluk fonksiyoneli teorisi
III-V Bileşikler
Geçiş metali dikalkojenitleri
2 boyutlu malzemeler
Issue Date: 2017
Abstract: Projenin temel amacı geçiş-metali dikalkojenitlerinin tek tabakalı kristal yapılarının ve bunların kendi aralarında veya farklı metaryellerle oluşturduğu heteroyapıların yapısal, elektronik, manyetik, titreşimsel ve transport özelliklerinin kuramsal ve hesaplamalı yöntemlerle incelenmesidir. Tek tabakalı kristal malzemelerin üzerindeki yoğun akademik ilgi, grafenin, yani tek atom kalınlığındaki grafit tabakasının sentezlenmesinin ardından başlamıştır. Son yıllarda yapılan grafen araştırmaları, gerek deneysel gerekse teorik olarak bu yeni malzeme sınıfı konusunda hızlı bir bilgi birikimi sağlayarak farklı birçok grafen benzeri malzemelerin de önünü açmıştır. Bunlar arasında florografen, grafan, klorografen, silisen, germanen, III-V bileşiklerinin hegzagonal yapıları (h-BN, h-AlN) ve geçiş metali dikalkojenitleri (GMD, örneğin MoS2) sayılabilir. Bu yeni ve zengin malzeme sınıfının ortaya çıkışıyla ?iki boyutlu elektronik? adı altında bir araştırma alanı hızla gelişmektedir. Proje kapsamında yapılan teorik çalışmalar çoğunlukla Yoğunluk Fonksiyoneli Kuramı?nı temel alan hesap teknikleri ile yürütülmüştür. Teorik olarak umut vaat eden bu malzemelerin kapsamlı analizlerinin yapılması, dünyada pek çok grubun aktif çalışma konusu olan deneysel sentezlenme çalışmalarıyla sinerji yaratabilecek bir potansiyel taşımaktadır. Proje kapsamında öncelikle, ele alınan GMD?lerin iki boyutlu yapıların elektronik, manyetik, mekanik ve transport özellikleri hesaplandı. Ardından, bu yapılarda eksik atom durumlarına, diğer kusur durumlarına ve bu kusurlarla beraber elektronik, manyetik ve mekanik özelliklerindeki değişimler ele alındı. Sonrasında, yabancı atomlarla bu malzemelerin etkileşimleri ve buna bağlı olarak özelliklerindeki değişimler incelendi. Ayrıca, bu malzemelerin heteroyapılarının kararlılıkları ve kararlı olanların diğer özellikleriyle beraber elektronik ve transport özellikleri incelendi. Konusu, güncel ve hızla gelişen bir alana giren bu projede özgün çıktılar elde edilmiş ve bu çıktılar nitelikli uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13003
Appears in Collections:Physics / Fizik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf3.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

12
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.