Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13012
Title: Mikrofluidics (mikroakışkan) mikroşekillenmiş ATR-IR tekniği ile yapay fotosentez ve Si foto-katot çalışmaları
Authors: Karabudak, Engin
Keywords: Spektroskopi
Uygulamalı spektroskopi
3 boyutlu yazıcılar
Güneş yakıtları
Yarı iletken
Issue Date: 2017
Abstract: Bu projede yeni bir ATR-IR düzeneği olan Si ATR-IR düzeneği üretilmeye çalışılmış ve başarıyla sonuçlandırılmıştır. Bunun yanı sıra güneş yakıtları alanında kullanılabilecek yeni düzenek geliştirilmiştir. Bu düzeneğin geliştirilmesinde 3boyutlu yazıcıdan yararlanılmıştır. Düzeneğin optimizasyonu üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca bu düzenekte kullanılmak üzere yarı iletken seçimi çalışmaları yapılırken yeni bir yarı iletken keşfi için çalışmalar yapılmıştır. Bu yarı iletkeni okulumuzda çalışmakta olan Prof. Dr. Mehtap Eanes tarafından sentezlenen PbVO3Cl anorganik kristaldir. PbVO3Cl’ün sentez çalışmaları yapılmış ve bazı özellikleri ilk defa analiz edilmiştir. Sentezlenen katının yarı iletken olup olmadığına dair araştırmalar yapılmıştır ve bunun sonuçlarından bahsedilmiştir. Çalışmaların sonuçlarına göre PbVO3Cl yeni bir yarı iletken olduğu ispatlanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13012
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

8
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.