Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13021
Title: Alkenil oksiranların organoborlar ile paladyum katalizli tepkimeleri: 4-aril ya da 4-alkenil sübstitüye allil alkollerin sentezinde regio ve stereo seçimli bir yöntem
Authors: Artok, Levent
Keywords: Rodyum
Paladyum
Organoboron
Allil alkol
Alkenil epoksit
Issue Date: 2016
Abstract: Bu proje kapsamında laboratuvarda sentezlenen alkenil epoksitlerin organoborlar ile rodyum ve paladyum katalizli tepkimeleri gerçekleştirilmiştir. Paladyum katalizli tepkimeler yüksek regio-seçimlilikte gerçekleşerek başlıca 1,4 katılma ürünü olan arillenmiş ya da alkenillenmiş allil alkol (3) türevlerini oluşturmuştur. 1,2 Katılma ürünü olan homoallil alkol (4) türevleri ise genellikle düşük miktarlarda oluşan yan ürünlerdir. Her iki regio-izomer tipi kolon kromatografisi ile ayrılabilmektedir. Ayrıca tepkimeler yüksek stereo-seçimlilik göstermiştir. Genellikle ürünlerin diastereomerik oranı >20:1 olarak saptanmıştır. Epoksit uç karbonunun serbest ve korunmasız bir karbinol grubunun bulunmasının tepkime regio-seçimliliği için gerekli olduğu saptanmıştır. Ayrıca literatürde nadir olarak uygulama alanı olan trifenil arsin ligandının yöntemin regio ve stereo seçimliliğinde fosfin ligandlarına kıyasla çok daha etkin olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte rodyum katalizörü ile de yüksek seçimlilikte arzu edilen ürün elde edilse de tepkime verimliliği yeterli bir mertebeye ulaşamamıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13021
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf47.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

14
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.