Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13049
Title: Farklı metodlarla hazırlanmış tungsten ve zirkonya yüklü Sba-15 katalizörlerle palmitik asit ve setil alkol esterifikasyonu
Authors: Yılmaz, Selahattin
Abstract: Setil palmitat, palmitik asit ve setil alkolün esterifikasyonundan üretilir ve kozmetik endüstrisinde kullanılan en önemli esterlerden biridir. Esterifikasyon için kullanılan konsantre sülfrik asit gibi homojen asit katalizörler, korozyon, suya duyarlılık, katalizörün geri döndürülmesindeki zorluk, çevresel tehlikeler ve atık arıtması gibi problemlere neden olmaktadır. Bu yüzden heterojen katalizörler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Projemizde birlikte çöktürme metoduyla hazırlanan kütlece %15 ve %20 WO3 içeren WO3-ZrO2 katalizörler, yapısına Zr katılmış SBA-15 katalizörler (Zr-SBA-15) ve Zr-SBA-15 üzerine WO3 emdirilmesiyle hazırlanan katalizörler (WO3/Zr-SBA-15) ve WO3 ve ZrO2 emdirilmiş SBA-15 katalizörler (WZ-SBA15) sentezlenmiştir. WO3/Zr-SBA15 katalizörler iki farklı sıcaklıkta kalsine edilerek kalsinasyon sıcaklığının etkisi araştırılmıştır. Esterifikasyon tepkimesi 100 ml kesikli cam reaktörde mesitilen içerisinde azot ortamında 162 oC de gerçekleştirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13049
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf5.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

60
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.