Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13058
Title: Süperkritik akışkan ekstraksiyonu ile bor minerallerinden borik asit üretimi
Authors: Gönen, Mehmet
Akçil, Ata Utku
Pamukoğlu, Muhammet Yunus
Balköse, Devrim
Keywords: Kolemanit
Tinkal
Süperkritik karbondioksit
Süperkritik etanol
Borik asit
Abstract: Süpekritik etanol ile tinkal mineralinden %32 verimle borik asit ayrıştırılmış; süperkritik karbondioksit ile su ortamında kolemanit mineralinden %98 verimle borik asit ekstraklanmıştır. Proje doğal kaynaklarımızdan temel bor kimyasalı, borik asit, üretiminde atmosferde sera gazı etkisi oluşturan CO2?nin kullanılması yönüyle önemlidir. Baca gazları içindeki CO2 kolemanit reaksiyonu sonucunda kararlı bir bileşik olan kalsite (CaCO3) dönüşmektedir. Bu proses kolemanit mineralinden borik asit üretiminin yanında CO2 tutulumu da sağladığından dolayı sürdürülebilir ve çevreci bir prosestir. SüperPro Designer programı ile hem geleneksel (kolemanit-H2SO4) hemde geliştirilen (kolemanit-süperkritik CO2) prosesler için proses dizayn yapılmış ve prosesler teknik ve ekonomik açıdan karşılaştırılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13058
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf5.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

244
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.