Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13098
Title: Sulu ortamlarda bulunan zehirli elementlerin tayini için bir hidrür oluşturmalı lazer plazma spektroskopisinin, (HG-LIBS), tasarım kurulum ve optimizasyon çalışmaları
Authors: Yalçın, Şerife
Aras, Nadir
Keywords: LIBS
Hidrür sistemi
Issue Date: 2012
Abstract: Bu çalışmada kalay, arsenik, kurşun, antimon, ve kalay gibi toksik ve çevresel önem taşıyan elementlerin tayini için bir Hidrür Oluşturmalı-Lazer Plazma Spektroskopi, (HGLIBS), sisteminin tasarım, kurulum ve optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sistem lazer kaynağı, hidrür oluşturma ünitesi, örnek/plazma hücresi ve dedektörden oluşmaktadır. Hidrür oluşturma ünitesi, peristaltik pompa, gaz-sıvı ayırıcı ve membran kurutucu parçalarından oluşturulmuştur. LIBS emisyon sinyalini optimize etmek amacı ile lazer enerjisi, dedektör zamanlama parametreleri gibi bazı enstrümental parametreler incelenmiştir. Bunun yanı sıra hidrür bileşiklerinin oluşumunu ve plazma hücresine etkin bir şekilde taşınmasını etkileyen asit ve indirgen derişimi ve hızı, taşıyıcı gaz çeşidi ve hızı, ön-indirgen/yükseltgen madde varlığı gibi bazı kimyasal koşullar da sistematik bir şekilde incelenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13098
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

10
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.