Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13112
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBaran, Yusuftr
dc.date.accessioned2023-02-05T13:28:20Z-
dc.date.available2023-02-05T13:28:20Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13112-
dc.description.abstractBu araştırmada, androjenden bağımsız prostat kanser hücrelerinin durdurulması yönünde önemli rol oynayan LASS geni ve glukosilseramid sentaz (GSS), sfingozin kinaz-1 (SK-1) genlerinin ekspresyon düzeyleri tespit edilerek, seramid/sfingozin-1-fosfat ve seramid/glukozilseramid'in muhtemel rolleri incelendi. Dosetaksel, C8:seramid, GSS ve SK-1 inhibitörünün sitotoksik etkileri XTT hücre proliferasyon tekniği kullanılarak araştırıldı. Mitokondri zar potensiyeli (MZP) ve kaspaz-3 enzim aktivitesindeki değişiklikler kaspaz-3 ve JC-1 MMP kiti kullanılarak ölçüldü. Seramid metabolize eden genlerin ekspresyon düzeyleri RT-PCR kullanılarak incelendi. Bulunan sonuçların birbirini doğruladığı üzere, DU-145 ve PC-3 prostat kanser hücrelerinde, C8:seramid ve GSS, SK-1 inhibitörleri ile dosetaksel kombinasyonlarının, sitotoksik ve kaspaz-3 enzim aktivitesini arttırarak ve mitokondri zar potansiyelini bozarak önemli ölçüde sinerjistik etki ortaya çıkardıkları tespit edilmiştir. Bulunan sonuçlar, izobalogram analizleri ile de doğrulanmıştır. Daha da önemlisi, RT-PCR sonuçları dosetaksel ile muamele edilen hücrelerde, GSS ve SK-1 genlerinin ekspresyonlarında azalma ve LASS genlerinin ekspresyonlarında ise artış olduğunu göstermiştir. Elde edilen bu veriler, androjenden bağımsız prostat kanser hücrelerinde dosetakselin indüklediği apoptozda, seramid metabolize eden genlerin ve gen ürünlerinin önemli rolleri olduğunu anlamamıza yardım etmiştir.tr
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProstat kanseritr
dc.subjectBioaktif sfingolipidler-
dc.subjectDosetaksel-
dc.titleHormona dirençli prostat kanseri hücrelerinde dosetaksel ve seramidin induklediği apoptozisde seramid genlerinin ve ürünlerinin eksprersyon düzeylerinin araştırılmasıtr
dc.typeProjecten_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Molecular Biology and Geneticsen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğertr
dc.identifier.trdizinid610540en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeProject-
crisitem.author.dept04.03. Department of Molecular Biology and Genetics-
Appears in Collections:Molecular Biology and Genetics / Moleküler Biyoloji ve Genetik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

14
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.