Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13114
Title: Işıma yapan polimerik lif demetlerinin elektrodokuma metodu ile eldesi ve optik özelliklerinin tanımlanması
Authors: Demir, Mustafa M.
Keywords: Elektrodokuma
Polimerik lifler
Abstract: Elektrodokuma, mikron-altı ve nanometre çapında polimerik lifler üretmek için elverişli bir tekniktir. Bu proje kapsamında, elektrodokuma tekniği kullanılarak, polimerik lifler organik boya ve inorganik kristal nanotanecikler ile işlevlendirilmiş ve oluşturulan makroskopik düzenli film yapıların optik özellikleri incelenmiştir. Organik boya (PIC-Br, TTBC, payrin, 1,9 difenil antrasen)/polimer, inorganik yarıiletken/metal (CdSe, CeO2, Ag) tanecik/polimer olmak üzere iki sistem toplam yedi adet pigment ile çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan polimerik bileşenler su-çözünür ve organik-ortamda çözünür olmak üzere çeşitlendirilmiştir. Her iki sistemde de literatürde ilk defa sunulan orjinal sonuçlar elde edilmiştir ve yayımlanmıştır. Sayanin boyalarının kullanıldığı sistemde, elektrodokuma çözeltisinde moleküler anlamda dağılmış olan sayanin boyaları, lif oluşumu sırasında kontrollü olarak moleküler öbeklenme göstermiştir. Oluşan öbekler lif yönünde ve life paralel olarak sıralanmış ve anisotropik (1-dinemsional) lifsi filmler oluşturmuştur. Optik/elektronik aygıt teknolojisinde kullanım potansiyeli yüksek olan bu örnekler kendiliğinden oluşma (selfassembly) ile elektrodokuma yönteminin başarılı bir biçimde kullanılmasıyla oluşmaktadır. Inorganik nanotaneciklerin oluşturduğu sistemde ise elde edilen önemli bilgi şudur: mikronaltıçapa sahip lifler içersinde konumlanmış ve kuvvetli ışıma yapan tanecikler bir tür optik girişim sergilerler. Kollektif ışımanın oluşturduğu bu düzenli girişim, taneciklerin optik özelliğinden farklı olarak eşit aralıkta keskin sinyaller vermiştir. Bu özelliklerin ikisinin de aygıt teknolojisinde uygulama potansiyeli yüksektir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13114
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

42
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.