Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13143
Title: Proteomik yaklaşım: bakteriyel ısı şoku proteini GroEL'e cevaben T lenfosit sitokin profillerinin çıkarılması
Authors: Aldanmaz, Ayten Nalbant
Emingil, Günnur
Keywords: GroEL
Bakteriyel ısı şoku proteinleri
Sitokinler
İmmün düzenleme
Issue Date: 2009
Abstract: Diş eti hastalıkları (gingivitis, periodontal hastalıklar) kronik enfeksiyon hastalıkları olup hem ülkemizde hemde dünyada yaygın olarak görülmektedir. Diş eti hastalıklarının patolojisinde birden fazla bakteri rol oynamaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13143
Appears in Collections:Molecular Biology and Genetics / Moleküler Biyoloji ve Genetik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

10
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.