Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13152
Title: Uçucu kül ve doğal zeolitin beraber kullanılarak borun atık sulardan uzaklaştırılması
Authors: Polat, Hürriyet
Polat, Mehmet
Şekeroğlu, Koray
Issue Date: 2008
Abstract: Bu proje kapsamında, Yeniköy, Kemerköy, Soma ve Yatağan termik santrallerinden alınan uçucu küllerin, sıcaklık, katı / sıvı oranı ve başlangıç konsantrasyonu gibi parametler kullanılarak bor adsorpsiyon kapasiteleri incelenmiştir. Bor adsorpsiyon deneyleri laboratuvarda hazırlanan simültane sular (10, 25, 50, 100 ve 300 ppm Bor) ve Kızıldere (Denizli) jeotermal tesislerinden (25-30 ppm Bor) alınan borlu sularla yapılmıştır. Yapılan “batch” deneylere dayanarak, uçucu küllerin boru adsopladığı ve özellikle yüzey alanı en geniş olan Yeniköy külü yeterli zaman ve yüzey alanı sağlandığında %99 ‘a varan adsorpsiyon miktarına ulaştığı gözlenmiştir. Tüm küllerin deney sonuçları tek katmanlı adsorpsiyonu belirten “Langmuir” izotermine ve Kaydırılmış İkinci Mertebe parametresine daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Yapılan sıcaklık çalışmalarında, Yeniköy ve Kemerköy külleriyle 25o C, 45o C ve 65o C koşullarında yapılan deneylerin verileri kullanılarak, o ΔH ,o ΔG , o ΔS değerleri hesaplanmıştır. Sıcaklıkla azalan adsorpsiyon kapasitesi ve negatif o ΔH değerleri, ekzotermik adsorpsiyon olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda -40,0 kJ / mol’ün altında çıkan (-52,89 ve -48,55 kJ / mol) entalpi ( o ΔH ) değerleri kimyasal adsorpsiyon olduğunu belirtmektedir. Soma ve Yatağan külleri için de Langmuir izotermlerinin uygun olması kimyasal bir adsorpsiyon olduğunu önermektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13152
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

20
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.