Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13249
Title: Investigation of hip joint kinematics for daily life activities
Other Titles: Günlük yaşam aktiviteleri için kalça eklem kinematiğinin incelenmesi
Authors: Mihçin, Şenay
Tuna, Merve
Keywords: Hip joint kinematics
Total Hip Arthroplasty
Kinematic analysis
Issue Date: Dec-2022
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: The daily life activities of a population have a significant effect on hip joint due to the repetitiveness and difficulty levels. Therefore, daily life activity data is an important source for manufacturing successive and long-lasting implants for hip joint arthroplasty. In this study, the hip joint kinematics is investigated under six determined activity that is performed frequently by the Turkish population. The collected and processed data is used in a TUBITAK funded project to form a first national database for the Turkish people. The study first introduces the literature review on hip joint kinematics investigations for daily life activities. Thereafter, anatomy of the hip joint and motion capture techniques are explained. Experimental procedure, protocol, materials, methodology and data collection are explained in detail in the Methodology Chapter. This Chapter introduces the determined daily life activities, chosen motion capture system and post-processing tools for the inverse kinematic analysis. The Results and Discussion Chapter illustrates and tabulates the calculated results. Detailed explanations are made for discussing the results. The Conclusion Chapter summarizes the study.
Bir popülasyonun günlük yaşam aktiviteleri, gün içerisinde yapılma sıklığı ve zorluk derecesi nedeniyle kalça eklemi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, günlük yaşam aktivite verileri, kalça eklemi artroplastisi için başarılı ve uzun ömürlü implantların üretilmesi için önemli bir kaynaktır. Bu çalışmada kalça eklemi kinematiği, Türk popülasyonunda sıklıkla gerçekleştirilen altı belirlenmiş aktivite kapsamında incelenecektir. Toplanan ve işlenen veriler, Türk halkı için ilk ulusal veri tabanının oluşturulması amacıyla TÜBİTAK projesinde kullanılacaktır. Çalışmada öncelikle günlük yaşam aktiviteleri için kalça eklemi kinematiği araştırmalarına ilişkin literatür taraması sunulmaktadır. Ardından kalça eklemi anatomisi ve hareket yakalama teknikleri anlatılacaktır. Yöntem bölümünde deney protokolü, materyaller, metodoloji ve veri toplama ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Bu bölümde, belirlenen günlük yaşam aktiviteleri, seçilen hareket yakalama sistemi ve ters kinematik analiz için veri işleme araçları tanıtılmaktadır. Sonuçlar ve tartışma bölümü, hesaplanan sonuçları grafik ve tablo halinde verecektir. Sonuçların açıklaması tartışılma kısmında yapılacaktır. Sonuç bölümü çalışmayı özetleyecektir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology. Mechanical Engineering, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 62-66)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/13249
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxGP1HjCYTpPJADdaZ9_jUTN4MLRfRMwZ_IecdzV-ZyPO
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10524438.pdfMaster Thesis2.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

76
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.