Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13398
Title: Manisa, Göktaşlı Cami'nin güncel koruma durumunun değerlendirilmesi
Authors: Hamamcıoğlu Turan, Mine
Büyükkılıç Koşun, Suna
Issue Date: 2017
Abstract: Bu çalışmanın amacı restorasyonu henüz tamamlanmış, vakıf kökenli bir anıtın mevcut koruma durumunu, korumadeğer-müdahale ilişkileri çerçevesinde değerlendirmek ve gelecekteki uygulamalara yön verecek ilkeler ortaya koymaktır. 1630-31'e tarihlenen Manisa, Göktaşlı Cami çalışma konusu olarak seçilmiştir. Müdahalelerle ilgili kavramlar üzerine literatür taraması; çalışma konusu olan cami ile ilgili literatür ve arşiv araştırması; benzer yapılarla karşılaştırmalı çalışma ve arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Anıtta ve yakın çevresinde, yaşam döngüsü içinde birikmiş değerler tanımlanmakta ve bunlara mevcut imar planı/proje kararlarının etkisi ve karşı karşıya kaldıkları müdahaleler teker teker değerlendirilmektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/274928
https://hdl.handle.net/11147/13398
ISSN: 1304-2440
2667-5013
Appears in Collections:Conservation and Restoration of Cultural Heritage / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
13398.pdf890.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

6
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.