Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13488
Title: Guidelines to conservation of abandoned Balıklıova village
Other Titles: Terk edilmiş Balıklıova Köyü'nün koruma yönergeleri
Authors: Yüceer, Hülya
Aydınalp, Sait
Keywords: Balıklıova Village
Conservation and restoration
Cultural heritage
Issue Date: Dec-2022
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Communities have determined their particular ways of life by shaping their past experiences. These experiences which have developed on people and environment have formed the cultural values through the transmission to future generations. In the rural setting, human interactions are more introverted. As a result, the originality of intangible and tangible values in rural settlements could be conserved more when compared to urban settlements. Unfortunately, some rural settlements have been abandoned for human, natural or other-related reasons. These settlements which are trapped in the period they were abandoned are the most crucial evidence of their time. Many abandoned rural settlements like this in Turkiye are in danger of annihilation. In the literature, a limited number of studies have focused on abandoned villages. Balıklıova, one of the rare examples of abandoned rural settlements, has been conserved with its unique architectural values. Stone houses, public buildings and village square/agora still have the power to make the visitors feel the atmosphere of rural life. Today, the local people of Balıklıova still live nearby and their ongoing interactions with the abandoned village make this place even more unique because the bond between the area and the people is completely broken in many abandoned rural settlements. The human element is one of the essential factors in the revival of the original values of abandoned settlements. In this study, the tangible and intangible values of Balıklıova Village, which was abandoned after the earthquake in 1969, were documented and evaluated. In this context, conservation proposals have been developed to reuse Balıklıova Village and conserve its values in terms of cultural heritage. In addition, the new Balıklıova settlement in the coastal area, which was a part of the abandonment process and where locals live, has been examined within the scope of the thesis. This study is intended to be an exemplary guide for abandoned rural settlements. It has been suggested that it would be valuable to support the conservation and survival endeavor regarding Balıklıova with further studies.
Topluluklar, geçmişte edindikleri deneyimleri şekillendirerek kendilerine özgü yaşam tarzları belirlemiştir. İnsan ve çevre üzerinde gelişen bu deneyimler gelecek kuşaklara aktarılarak kültürel değerleri oluşturmuştur. Kırsal yerleşimde, insan etkileşimleri daha içe dönük olarak gerçekleşir. Bunun sonucunda, kırsal yerleşimlerdeki soyut ve somut değerler büyük yerleşim yerlerine göre özgünlüğünü daha çok koruyabilmiştir. Ne yazık ki, kırsal yerleşimlerin bir kısmı; insan, doğa ya da farklı nedenlerden dolayı terk edilmişlerdir. Terkedildiği dönemin tarihine hapsolmuş bu yerleşimler, bulundukları zamanın en önemli somut delilleridir. Ülkemizde bulunan bu özellikteki birçok kırsal yerleşim yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Literatürde, terkedilmiş köylerin çok az bir kısmı ele alınmıştır. Balıklıova sahip olduğu özgün mimari değerler ile hala yaşamına devam eden nadir, terkedilmiş kırsal yerleşimlerden birisidir. Taş evleri, köy meydanı ve kamusal yapılarıyla kırsal yaşam dokusunu bugün de bize hissettirebilmektedir. Yerel halkının hala yakınlarda yaşaması ve köyle etkileşimlerinin kopmayışı burayı daha özel kılmaktadır. Çünkü terk edilen birçok kırsal yerleşimde, alan ile halk arasındaki bağ tamamen kopmuştur. İnsan etmeni, özgün değerlerin ve yerleşimin yeniden yaşatılmasında en önemli etmenlerden birisidir. Bu çalışmada, 1969 yılındaki deprem sonrası terkedilmiş Balıklıova köyünün sahip olduğu soyut ve somut değerler, çalışma aracılığıyla belgelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Balıklıova köyünün yeniden kullanılabilmesi ve değerlerinin yaşatılabilmesi için koruma önerileri geliştirilmiştir. Ayrıca, terkedilme sürecinin bir parçası olan ve günümüzde yerel halkın yaşadığı sahil kesimindeki yeni Balıklıova yerleşimi de tez kapsamında irdelenmiştir. Bu çalışmanın, terk edilmiş kırsal yerleşimler için örnek bir kılavuz olması amaçlanmıştır. Balıklıova özelinde gerçekleştirilmesi planlanan koruma ve yaşatma hareketinin, farklı çalışmalarla desteklenmesi ve genele uyarlanması önerilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Conservation and Restoration of Cultural Heritage, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 139-144)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/13488
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpRzYVfUVcpuHmV024JXnztjrsD1UjYWqkSsZ5EgO32jgj
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10369739.pdfMaster Thesis326.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

4
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.