Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13506
Title: Naif CD4+T hücrelerinden Th17 fenotipinde efektör T hücrelerinin oluşturulması ve Th17 farklılaşmasında rol oynayan mikroRNA'ların belirlenmesi
Authors: Nalbant Aldanmaz, Ayten
Keywords: Th17 hücreleri
MicroRNA
CD4+T hücreleri
Issue Date: 2014
Publisher: TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Abstract: Th17 T hücreleri IL-17 sitokini ekspres eden CD4+T hücrelerinin bir alt sınıfıdır. İnsan Th17 farklılaşması için gereken kültür koşulları, regülatör moleküller ve bu hücrelerin sürdürülebilirliği üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. T hücre farklılaşmasında sitokinler, transkripsiyon faktörleri dışında mikroRNA gibi düzenleyici moleküllerin de etkili olabileceği önerilmektedir. Bu yüzden de, Th17 farklılaşmasında mikroRNA’ların rollerinin ortaya konması gerekmektedir. mikroRNA’lar (miRNAs) 17-23-nt uzunluğundaki RNA molekülleridir ve protein kodlayan genleri regüle ederler. Bu sebeple projenin amacı, insan periferal naif CD4+T hücrelerinden Th17 fenotipindeki T hücre alt grubunu oluşturmak ve Th17 fenotip farklılaşmasında rol oynayan mikroRNA’ları derin sekanslama metodu ile profillerini çıkarmaktır
URI: https://hdl.handle.net/11147/13506
Appears in Collections:Molecular Biology and Genetics / Moleküler Biyoloji ve Genetik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfProject File2.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

14
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.